Assegurança escolar obligatòria

 

EN CAS D'ACCIDENT

Si pateixes algun accident, pots acudir a tots els centres de la sanitat pública o a qualsevol dels centres mèdics col·laboradors (veure els requisits generals) amb l'assegurança escolar detallats més endavant. En el cas d'acudir a algun centre sanitari no concertat, l'assegurança escolar abonarà les factures segons tarifes establertes i la diferència l'haurà d'abonar l'estudiant.

Si a causa de la gravetat de l'accident l’estudiant no pogués escollir un centre concertat, podrà ser atès en qualsevol centre privat i abonar les despeses ocasionades, per sol·licitar-ne el reintegrament més endavant. L'inspector mèdic de l'assegurança valorarà la urgència i la gravetat de l'accident per tal d'abonar la totalitat de les despeses o aplicar les tarifes vigents de l'assegurança.

 

Relació de centres col·laboradors amb l'Assegurança Escolar de la Dirección Provincial de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona (enllaç extern a l'INSS).

Canvi d'adreça del Centre Mèdic Labor. Nova adreça a carrer Muntaner, 40-42. Barcelona.

  • Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • c. Adolf Florensa,8
  • Telèfon 93 355 60 00
  • Actualització: 24.11.2022
  • Contacte: sae.futurs@ub.edu