Servei de Desenvolupament del Medicament

 


 La Universitat de Barcelona dintre de la Facultat de Farmàcia, va crear l'any 1996 el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM), per tal d'actualitzar la seva oferta docent i d'investigació alhora de possibilitar i potenciar la necessària col.laboració entre la universitat i la industria farmacèutica i afí.

MISSIÓ

La missió de SDM consisteix en oferir projectes i serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament d’ús humà, del medicament d’ús veterinari i del producte sanitari al sector farmacèutic i relacionat.

VISIÓ

La visió de SDM és ser un centre de referència a la Universitat de Barcelona.

VALORS

Qualitat en totes les activitats de SDM, les quals es defineixen de manera que es garanteixin els requisits del client i la seva màxima satisfació, la confidencialitat dels projectes i el compliment legal.

Innovació tecnològica: Aposta i foment.

Motivació del personal i innovació docent en formació superior.

Presència de SDM a publicacions professionals i tècniques, i difusió dels coneixements als centres universitaris.

Millora contínua amb la promoció d'activitats de millora continuada.

Optimizació de les activitats comercials i de màrqueting.

Respecte al medi ambient a través de l'optimizació dels recursos disponibles i la realizació de les activitats, respectant l'entorn i el medi ambient.

       
       
 

Iris611 Web