Servei de Desenvolupament del Medicament

 


 La Universitat de Barcelona dintre de la Facultat de Farmàcia, va crear l'any 1996 el Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM), per tal d'actualitzar la seva oferta docent i d'investigació alhora de possibilitar i potenciar la necessària col.laboració entre la universitat i la industria farmacèutica i afí.

La misió de SDM consisteix en oferir projectes i serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del medicament d’ús humà, del medicament d’ús veterinari i del producte sanitari al sector farmacèutic i relacionat.

       
       
 

Iris611 Web