Servei de Desenvolupament del Medicament

 
       
    ::: Recerca > Línies d'expertesa :::
     
Línies d' expertesa del SDM
 • Recerca i desenvolupament de medicaments (d' ús humà i d' ús veterinari):
  • Estudis de preformulació
  • Disseny i formulació
  • Tecnologia d' elaboració
  • Transposició a escala industrial
  • Control de qualitat i estabilitat del medicament

  Comprenent tot tipus de forma farmacèutica. Cal esmentar l'especialització en noves formes farmacèutiques d'alliberació sostinguda i prolongada, com son comprimits osmòtics, comprimits matricials i microcàpsules.

 • Estudis comparatius de dissolució "in vitro".

 • Estudis d'optimització de formulacions i tècniques de fabricació de medicaments (d'ús humà i d'us veterinari), productes sanitaris i relacionats.

 • Estudis de validacions de processos, instal·lacions, sistemes i tècniques.

 • Formulació i fabricació de fòrmules específiques.

 • Estudi d'aplicació de nous processos per a la indústria farmacèutica i relacionada.

 • Muntatge de documentació de registres de medicaments d' ús humà (CTD) i de medicaments veterinaris (NTA).