Servei de Desenvolupament del Medicament
 
       
    ::: Qui som > Personal de l'SDM :::
     
Consell Directiu
SDM
Direcció Tècnica

Prof. Dr. Josep Maria Suñé Negre
Director Tècnic


jmsune@ub.edu

Direcció Tècnica Adjunta

Prof. Dr. Josep Ramon Ticó Grau
Director Tècnic Adjunt


jrtico@ub.edu

Secretaria Tècnica

Dolors Almoyner

Professors responsables SDM

Prof. Dra. Pilar Pérez Lozano - perezlo@ub.edu
Prof. Dra. Montserrat Miñarro Carmona - minarromontse@ub.edu
Prof. Dra. Encarna García Montoya - encarnagarcia@ub.edu
Documentació i Registres Desenvolupament Galènic Control de Qualitat Unitat Garantia de Qualitat Manteniment Serveis informàtics
Prof. Dra. Montserrat Miñarro Carmona Prof. Dra. Anna Nardi Ricart Prof. Dra. Pilar Pérez Lozano Prof. Dra. Encarna García Montoya

Prof. Dra. Pilar Pérez Lozano

Joan
Alsina
Empresa externa

A l'SDM hi treballen tècnics químics i farmacèutics de forma fixa i col·laboradors (becaris) que es formen tot ajudant l'SDM.