Servei de Desenvolupament del Medicament
 
       
    ::: Serveis a l'empresa > Desenvolupament galènic :::
     
Desenvolupament galènic
  Oferir serveis de caràcter tècnic, científic, de recerca i de desenvolupament del:
  • medicament d'ús humà
  • medicament d'ús veterinari
  • producte sanitari
  al sector farmacèutic i relacionat (veterinari, cosmètic, fitoterapèutic, productes sanitaris, dietètic, primeres matèries farmacèutiques...).
  L'SDM té capacitat per desenvolupar projectes galènics d'investigació complerts o dur a terme serveis concrets (per ex. caracterització de pólvores, assaigs de dissolució, informes d'experts, etc.).

  Es disposa d' equipaments per fer qualsevol forma farmacèutica (sòlida, líquida, semisòlids, liofilitzats, aerosols, etc.).

  Servei de determinació de grandària de partícula per difracció làser (en mostres sòlides i líquides) i determinació de càrrega superficial (Potencial Z):


 
      

Analitzador de grandària de partícula Mastersizer 2000 (Malvern):
- Tecnologia: Difracció làser
- Interval de mesura: 0.02 µm – 2000 µm
- Pols seca, emulsions, suspensions (Disposa de mòdul Hydro 2000S)
- Principi de mesura: MIE
- Cumpleix 21 CFR part 11
(Imatge: Malvern Instruments, UK)
 

Analitzador de potencial zeta Zetasizer Nano Z(Malvern):
- Tecnologia M3 PALS
- Interval de mesura: 5 nm – 10 µm
- Volum mínim: 0.75 ml
- Dispersions acuoses i no acuoses
- Mesura de potencial zeta vs temps
- Mesura de potencial zeta vs temperatura
- Compleix 21 CFR part 11
(Imatge: Malvern Instruments, UK)


L'SDM disposa d'una àmplia gama d'equipaments per tal de dur a terme la majoria d'assaigs de les formes farmacéutiques que es fabriquen. A més, s'utilitzen en cas d'anàlisis més especialitzats els Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB) (difracció de raigs X, anàlisi d'imatges, DSC, etc.).