Adreces electròniques corporatives

Aquest projecte racionalitza i sistematitza el conjunt d’adreces electròniques corporatives —d’unitats i càrrecs, projectes i recursos, llistes de distribució, etc.— amb vista a garantir una imatge de qualitat, transparència i coherència. En aquest web podeu consultar la documentació del projecte, com ara les recomanacions i criteris, el procés de migració, el desplegament d’adreces, etc.

INSTRUCCIÓ 1/2016, de 7 de juliol, de la Secretaria General en relació amb l’aprovació de les actuacions per garantir l’homogeneïtat i claredat de les adreces electròniques corporatives

Recomanacions i criteris per a l’estandardització d’adreces

Descripció del procés i sol·licitud d’adreces vinculades a projectes, productes, grups de treball, etc.

Informació institucional de càrrecs: òrgans de govern, càrrecs de facultat i càrrecs de departament.


Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa

Administració Electrònica i Identificació Corporativa

Administració de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Serveis Lingüístics

Serveis Jurídics i Convenis

  • © Universitat de Barcelona. Secretaria General
  • Contacte
  • Última actualització: 8-04-2019