Projectes

Adreces electròniques corporatives

El propòsit d'aquest projecte és el de racionalitzar i sistematitzar el conjunt d’adreces electròniques corporatives —d’unitats i càrrecs, projectes i recursos, llistes de distribució, etc.— amb vista a garantir una imatge de qualitat, transparència i coherència.

Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa

Denominacions oficials

El propòsit d'aquest projecte és el de sistematitzar els procesos de creació, modificació isupressió de les estructures, òrgans, unitats i ens de la Universitat, per garantir la qualitat i la cohèrencia de les denominacions pròpies i referencials, en qualsevol entorn comunicatiu

Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa

Targetes de visita personals institucionals

El propòsit d'aquest projecte és el d’actualitzar les informacions de les targetes de visita corporatives i garantir una imatge de qualitat, uniformitat i coherència institucionals.


Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa

Ús de les marques dels campus d'excel·lència

El propòsit d'aquest projecte és recollir l'ús de les marques dels campus d'excel·lència


Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa

Recomanancions per a la denominació de fitxers i directoris

Recomanancions per a la denominació de fitxers i directoris (en procés de treball)

Grup de Treball de Nomenclatura i Identificació Corporativa