Protecció de dades

Comissió de Seguretat de la LOPD

L'article 5.2 l) del Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, defineix el Responsable de Seguretat com la "persona o persones a les quals el responsable del fitxer ha assignat formalment la funció de controlar les mesures de seguretat aplicables".

Mitjançant resolució de 15/07/2010 del Secretari General de la Universitat de Barcelona i responsable dels seus fitxers, a proposta del gerent, s'ha asignen les tasques de responsable de seguretat de les dades de caràcter personal de la institució a una Comissió de Seguretat de la LOPD, la qual té entre altres funcions, la coordinació i control de les mesures que estan definides en el document de seguretat de la UB.

Documents aprovats per la Comissió de Seguretat de la LOPD

Formulari de comunicació d’incidències relacionades amb dades de caràcter personal en suports no automatitzats. Aprovat en sessió de 20 de febrer de 2012.

Procediment d'actuació en cas de la detecció d'un atac de phising contra comptes de correu d'usuaris de recursos de la Universitat de Barcelona. Aprovat en sessió de 27 de juny de 2012.

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona
  • adreça electrònica
  • 934 020 416
  • Última actualització: 16-03-2021