Protecció de dades

Seguretat de les dades personals

Document de seguretat (recull les mesures de seguretat exigibles als fitxers i tractaments de dades de caràcter personal, de conformitat amb allò establert al RLOPD) (vigent des de l'1 de juliol de 2013)

Formulari de comunicació d’incidències relacionades amb dades de caràcter personal en suports no automatitzats (aprovat en la sessió de 20 de febrer de 2012 de la Comissió de seguretat de la LOPD).

  • Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007-Barcelona
  • adreça electrònica
  • 934 020 416
  • Última actualització: 29-07-2022