CONTACTE

Responsable: Dra. Anna Travé

atrave@ub.edu

Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica
Facultat de Geologia
Universitat de Barcelona (www.ub.edu)
Carrer Martí i Franqués, s/n
08028 Barcelona

Tel. 93 4021416