Paleontologia continental

  • Estudi pluridisciplinari dels jaciments d’ambre mesozoic de la Península Ibèrica. Context deposicional i contingut paleobiològic.
  • Paleoecologia i reconstrucció paleoambiental dels ecosistemes continentals del Carbonífer, Cretaci i Paleogen de la Península Ibèrica.
  • Biostratigrafia, paleoecologia, paleobiogeografia i evolució dels caròfits del Cretaci i Paleogen.
  • Biaixos paleogeogràfics i paleoambientals en les correlacions biostratigràfiques intercontinentals.
  • Col·laboració en projectes al Rift Valley (Etiòpia i Kenya) i Bolívia per establir relacions entre evolució dels homínids (Àfrica) o mamífers (Bolívia) i canvis climàtics durant el Pliocè i Miocè superior respectivament.
  • Geologia i paleontologia del jaciment de vertebrats del Pleistocè inferior de Cova Victòria (Cartagena, Múrcia).