Geoquímica del Petroli i Matèria Orgànica

  • Els hidrocarburs de la Conca Basco-Cantàbrica. Indicis i correlacions amb roques mare.
  • Processos de Biodegradació d’hidrocarburs.
  • Estudi del processos de precipitació de tar mats en camps petrolífers de Los Llanos (Colombia).
  • Reconstitució d’hidrocarburs degradats i correlació amb roques generadores.
  • Estudi petrològic i diagenètic de reservoris exhumats.
  • Geoquímica orgànica, diagènesi mineral y models tèrmics dels events anòxics de l’Eocè sudpirenaic.
  • Estudi geoquímic i de la història tèrmica del Juràssic superior de la conca del Maestrat (Cadena Ibèrica) i la generació d’hidrocarburs del camp d’Amposta (plataforma continental).