El Grup de Recerca Geologia Sedimentària té com a principal objectiu l’estudi integrat de l’evolució sedimentària, paleobiològica, biostratigràfica i diagenètica dels materials sedimentaris.

L'estructura pluridisciplinària del grup, amb la transversalitat i la integració de les diferents línies de treball, permet realitzar l'estudi integrat dels materials sedimentaris. Els investigadors del Grup de Recerca Geologia Sedimentària estan distribuïts en 6 subgrups, o línies de treball: