ALFRED, el majordom virtual

//Personal Interactive Assistant for Independent Living and Active Ageing

Un dels problemes principals que afronta la gent gran és el risc d’aïllament, tant si és per la manca de mecanismes d’interacció amb els altres, com per discapacitats físiques o cognitives que dificulten aquesta interacció. L’Alfred procurarà evitar-ho: farà de pont entre les persones que viuen soles i el seu entorn, en garantirà la integració social i facilitarà que visquin a casa —i amb independència— com més temps millor. És un exemple, per tant, de solució tecnològica al servei de la vida quotidiana assistida per l’entorn.

L’Alfred és el sobrenom de l’Assistent Personal Interactiu per a la Vida Independent i l’Envelliment Actiu. Es tracta d’un majordom virtual personalitzat, basat en dispositius i plataformes mòbils, que permet als usuaris interactuar-hi mitjançant la veu. La facilitat d’ús és clau en el desenvolupament del projecte, ja que l’objectiu prioritari és que també el puguin utilitzar persones que no estiguin familiaritzades amb les noves tecnologies.

Les prestacions d’Alfred

L’assistent consta d’un sistema d’interacció que permet a les persones grans comunicar-s’hi, fer-li preguntes i definir ordres. També monitora les constants vitals de l’usuari per mitjà de sensors, que transmeten la informació captada al cuidador o al personal mèdic que s’encarrega d’atendre’l. Quant a la integració social, suggereix esdeveniments en funció dels gustos i interessos de cada persona. I, per acabar, inclou jocs que contribueixen a millorar les condicions físiques i cognitives de qui els practica.

El finançament del projecte és a càrrec del setè Programa marc de la Unió Europea (7PM) i l’ha desenvolupat un consorci d’onze socis de cinc països diferents: Atos, Aitex, Ascora, la Universitat de Medicina Charité de Berlín, E-Seniors, l’escola de negocis IESE, Nationaal Ouderenfonds, Talkamatic AB, Universitat Tècnica de Darmstadt, TIE Nederland i Worldline. La tasca d’Atos és identificar el públic potencial i oferir informació sobre les activitats i els contactes de la gent gran per personalitzar les cerques i les propostes de l’assistent. Worldline (una filial d’Atos) té, per la seva banda, el rol d’assessor tècnic i s’encarrega de detectar les novetats tecnològiques del mercat que es poden incorporar al projecte.

La creació del majordom Alfred és una aposta per la recerca i l’aplicació de tecnologies d’àrees tan diverses com ara la computació ubiqua, les dades massives, els jocs seriosos, el web semàntic, els sistemes ciberfísics, la Internet de les coses, la Internet dels serveis i la interacció humà-computadora. El projecte es posarà a prova l’any 2015 a Alemanya, França i Holanda.

 

Notícies relacionades