Catalunya, referència en envelliment actiu

//La Comisión Europea reconoce su compromiso con la atención de la gente mayor, los pacientes crónicos y otros grupos de riesgo

La Comissió Europea ha designat Catalunya com a centre d’excel·lència i li ha atorgat la qualificació màxima —tres estrelles— pel compromís que ha adquirit amb l’atenció sociosanitària de la gent gran, pacients crònics i altres grups de risc. La Fundació TicSalut, un organisme de la Generalitat de Catalunya que fomenta el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en matèria de salut, i l’Innohealth HUB, una coalició d’ajuntaments, hospitals, facultats, instituts de recerca i empreses del sector, en van promoure la candidatura.

En el marc de l’Associació Europea per a la Innovació en Envelliment Actiu i Saludable, la Comissió va convidar les regions a presentar les seves millors pràctiques, basades en criteris d’innovació i impacte sobre els ciutadans, amb resultats quantificables i extrapolables a altres contextos. La intenció de la iniciativa era elaborar un rànquing de llocs on ja s’implementen polítiques efectives d’envelliment actiu i saludable. Aquestes zones s’anomenen llocs de referència. S’entén, doncs, com a lloc de referència (reference site) l’aliança de ciutats, regions, hospitals i serveis socioassistencials capaços de proveir exemples concrets de pràctiques que aporten valor afegit als ciutadans europeus i als sistemes d’atenció de la Unió Europea. Algunes d’aquestes pràctiques, a més, han contribuït al creixement i a la creació de llocs de treball en les seves àrees d’influència, i fins i tot s’han estès de l’àmbit local al regional o nacional.

L’anomenada TicSalut Innohealth HUB Catalunya destaca per les aportacions en la prevenció i el tractament de les patologies associades amb l’edat, com ara el càncer; els trastorns cardiovasculars, neurodegeneratius i metabòlics; els trastorns mentals; l’arteriosclerosi, o els problemes derivats de les caigudes, entre d’altres. Es van presentar tres pràctiques d’acord amb els criteris que exigia l’Associació: el projecte Nexes, el projecte MECASS i el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.

El projecte Nexes

És un sistema d’atenció integral que es basa en tecnologies i serveis innovadors per donar suport, en termes de salut i autonomia, als pacients crònics i les persones grans. Té com a objectiu transferir de l’hospital a casa la complexitat de l’assistència als malalts mitjançant una plataforma de telemonitoratge. El projecte vol demostrar la viabilitat de noves formes de relació amb el pacient i l’eficàcia de l’ús de les noves tecnologies en el tractament de la cronicitat. També s’hi promou la cooperació entre les diverses regions europees, ja que Catalunya, Noruega i Grècia hi han participat. Josep Roca, director de la Unitat de Funció Pulmonar de l’Hospital Clínic i professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, n’és el coordinador.

El projecte MECASS

És un altre sistema d’atenció integral a persones amb patologies cròniques i complexes basat en un model col·laboratiu d’atenció social i sanitària. En aquest cas, l’èmfasi recau en l’actuació conjunta entre professionals de diversos àmbits assistencials amb l’objectiu de crear entorns col·laboratius i millorar l’eficàcia i la qualitat del servei. Els destinataris són pacients amb un o més problemes de salut que s’han agreujat i amb ingressos hospitalaris previs. El projecte implica professionals d’atenció primària, domiciliària i sociosanitària, de salut mental, de cures pal·liatives i també els hospitals del Baix Llobregat i Barcelona. La iniciativa parteix de l’Institut Català de la Salut i té el suport tècnic d’IBM. Actualment es valora l’adequació d’aquest projecte a tot el territori.

El Programa de detecció precoç de càncer còlon i recte

Va començar l’any 2009 amb la intenció de reduir la incidència i la mortalitat del càncer de còlon i recte —el segon tipus de càncer que provoca més mortalitat a Catalunya— mitjançant una prova senzilla que la gent es pot fer des de casa. S’adreça a homes i dones entre cinquanta i seixanta-nou anys, i ja hi han participat més de dues-centes mil persones. Les claus del programa són els controls efectius i el diagnòstic precoç per combatre la malaltia en la fase inicial. Hi col·laboren hospitals, farmàcies i centres d’atenció primària, i l’ha impulsat el Departament de Salut de la Generalitat.

 

Notícies relacionades