CellSimatic

//A New Diagnostic Tool for Leukemia and Lymphoma

La detecció precoç de certes malalties multiplica les possibilitats de supervivència dels pacients. És el cas de les leucèmies agudes i els limfomes: com més aviat es diagnostiquen i comencen els tractaments que les han de combatre, més probable és que els malalts les superin. Per facilitar aquest objectiu, l’Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya cooperen en el desenvolupament de CellSimatic, una eina de suport en la detecció de patologies hematològiques greus basada en la imatge.

Comparació morfològica de tipus cel·lulars

El mètode permet reconèixer cèl·lules atípiques amb el processament digital d’imatges de sang perifèrica. El procediment és ben senzill: s’extreu una mostra de sang del pacient i se n’observa una gota tenyida de colorants amb el microscopi, al qual s’ha acoblat una càmera per enregistrar les imatges amb una resolució alta. Un programa informàtic compara la imatge obtinguda amb una base de dades, i detecta immediatament si hi ha cèl·lules anòmales i de quin tipus.

És un mètode fàcil d’aplicar, però necessita un desenvolupament complex que combina coneixements biomèdics, informàtics i matemàtics. Per poder automatitzar la detecció de cèl·lules malignes s’ha de dissenyar un programa específic capaç de classificar les imatges mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial. I, per poder-les classificar, s’han de catalogar prèviament tots els tipus cel·lulars en una base de dades que inclogui imatges i característiques morfològiques de cadascun. Ha de ser una descripció detallada per poder discriminar unes cèl·lules de les altres, amb dades com ara el color, l’excentricitat, el perímetre, la textura o la dimensió de totes les classes de cèl·lules objecte d’estudi.

La tècnica també permetrà facilitar el seguiment de la malaltia una vegada finalitzat el tractament i detectar possibles recaigudes

L’eina pretén accelerar el diagnòstic de patologies hematològiques i, en conseqüència, aconseguir començar abans la teràpia per tractar de curar-les. La tècnica també permetrà facilitar el seguiment de l’evolució de la malaltia una vegada finalitzat el tractament i detectar possibles recaigudes. Més enllà dels inqüestionables beneficis que pot representar per als pacients —amb la millora de la supervivència i del pronòstic—, també pot repercutir en el sistema sanitari, ja que implica disminuir els estudis complementaris més cars i complexos, que només es fan en laboratoris altament especialitzats.

Un equip multidisciplinari d’investigadors desenvolupa el mètode sota la direcció d’Anna Merino, del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic, i de José Rodellar, catedràtic de Matemàtica Aplicada III de la Universitat Politècnica de Catalunya. CellSimatic ha rebut el Premi a la Innovació en la categoria de tecnologia en l’última edició del MIHealth Forum, un esdeveniment internacional sobre innovació i gestió sanitàries que es va fer al mes de maig a Barcelona. El projecte es finança gràcies a una campanya de micromecenatge amb què s’han aconseguit fons per adquirir una part del material que es necessita: una càmera de microscòpia digital i un programa de gestió d’imatges.

Notícies relacionades