Sensors en xarxa

//Un consorcio europeo desarrolla WSN4QoL, un sistema de monitorización remota de pacientes

Sensors corporals que controlen les nostres constants vitals. Altres sensors que, simultàniament, vigilen el nostre entorn per detectar possibles situacions de risc. Les dades que capturen els uns i els altres es transmeten a un centre de monitoratge que les supervisa i hi intervé si detecta qualsevol anomalia. Tots aquests components formen una xarxa que procura, en definitiva, fer que la nostra vida sigui més fàcil, més còmoda i més segura, i de passada que el sistema de salut pública esdevingui sostenible.

Un consorci d’entitats europees desenvolupa el WSN4QoL (de l’anglès wireless sensor networks for quality of life), un projecte de xarxes de sensors sense fil per a l’ús sanitari que pretén millorar la qualitat de vida de les persones. El sistema permet que certs pacients mantinguin la seva autonomia, ja que poden continuar fent les seves activitats quotidianes mentre estan degudament controlats. La interacció entre els sensors i el centre sanitari fa possible el seguiment de l’estat del malalt al seu domicili, la detecció primerenca de situacions crítiques i la gestió remota d’alguns tractaments mèdics.

Una solució per gestionar la cronicitat i la dependència

Amb aquesta tecnologia s’aconseguirà, també, alleugerir la pressió que representa l’envelliment progressiu de la població sobre el sistema de salut pública. A causa de l’augment de l’esperança de vida, cada vegada hi ha més persones que pateixen malalties cròniques i dependències que requereixen tractaments de llarga durada i monitoratge constant. L’ús d’aquests sensors en xarxa permetrà, per tant, rebre assistència sanitària a casa i evitaran hospitalitzacions innecessàries.

El mètode consisteix en uns sensors adherits (o inserits) al cos del pacient que en registren l’activitat. Alhora, uns sensors instal·lats adequadament a l’entorn on es viu en registren els moviments. Tota la informació que capturen s’envia a un coordinador que la pot rebre, per exemple, al seu telèfon mòbil. Aquest coordinador s’encarrega d’analitzar les dades i, si escau, alerta el centre sanitari. Al mercat ja hi trobem sistemes semblants —almenys, conceptualment—, però el WSN4QoL neix amb la voluntat de superar les limitacions dels productes i serveis actuals, i millorar aspectes com ara l’eficiència energètica, la baixa latència, la fiabilitat de les dades o la sensibilitat al context.

Amb els protocols i algoritmes desenvolupats s’espera millorar l’experiència dels usuaris i el rendiment econòmic dels productes

En concret, es treballa amb algoritmes nous, més eficients i menys complexos, per aconseguir perllongar la durada de les bateries dels sensors i altres dispositius implicats, de manera que guanyin autonomia de funcionament. També s’estudia com es pot millorar la seguretat en l’enviament de dades per garantir la confidencialitat de la informació mèdica que es transmet. Finalment, se cerquen tècniques de localització que permetin al pacient moure’s amb la màxima llibertat mentre porta a sobre els aparells amb sensor. Amb els protocols i algoritmes desenvolupats, en definitiva, s’espera millorar considerablement el rendiment econòmic dels productes, així com l’experiència dels usuaris.

El WSN4QoL és un projecte de quatre anys, finançat per la Unió Europea i fruit de la cooperació acadèmica i empresarial. El coordinen professors i investigadors del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. També hi participen Vidavo, una PIME grega de serveis de consultoria i d’assistència tècnica en aplicacions telemàtiques de salut, i OEST, una empresa derivada de la universitat italiana de L’Aquila, especialitzada en sistemes integrats en xarxa sense fil. El consorci vol contribuir a optimitzar la qualitat dels serveis sanitaris mitjançant el desenvolupament de noves solucions tecnològiques adreçades a la salut i que representin la integració efectiva de la informàtica en el sector.

Notícies relacionades