Benvolgut, benvolguda 

Estil i convencions

En el cas de les salutacions de cartes i circulars que trametem a persones indeterminades, és convenient escriure una doble salutació sencera, en masculí i en femení:

Benvolgut amic, benvolguda amiga,
Benvolgut col·laborador, benvolguda col·laboradora,

Benvolguda companya, benvolgut company,
Benvolguda senyora, benvolgut senyor,

Si hi ha una manca d’espai evident, que exigeix sintetizar al màxim el text, aquestes fórmules de salutació es poden escriure de manera abreujada, per mitjà de barres inclinades:

Benvolgut/uda amic/iga,
Benvolgut/uda col·laborador/a,

Benvolgut/uda company/a,
Benvolgut/uda senyor/a,

En cas d’haver d’abreujar les fórmules de salutació, la forma masculina ha d’aparèixer sempre en primer lloc, atès que és la no marcada que permet representar correctament la flexió femenina corresponent per mitjà de la barra.

També us pot ser útil tenir en compte el que es diu en l’apartat «Formes dobles» dels criteris lingüístics de la UPC o bé en la «Fitxa 122/4» de l’Optimot

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS