Xerrades del Curs 2012-13


Curs 11-12     Curs 12-13     Curs 13-14
Curs 17-18     Curs 18-19     Curs 19-20
Sessió especial: Treballs Final de Màster
Amb xerrades de Miguel Angel García, Eva Martínez i César Martínez
11 de juliol de 2013, 18:00
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la sessió - Diapositives: Miguel Ángel / César / Eva
Com trobar zeros de funcions? Un problema molt complex!
David Martí Pete (MAiA UB)
dijous 27 de juny de 2013, 18:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
De nombres i jocs
Andratx Bellmunt Giralt (AiG UB)
18 de juny de 2013, 18:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Jugar al Nim online
Influence of a laser pulse on the isomerization dynamics
of the LiNC/LiCN molecular system
Henar Hernández Mendiola (UPM)
31 de maig de 2013, 15:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada
Evolutionary dynamics of populations with genotype-phenotype map
Esther Ibáñez Marcelo (CRM)
6 de maig de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada
Sympletic Methods for Long-Term Integration of the Solar System
Ariadna Farrés Basiana (Institut de Mathématiques de Bourgogne)
22 d'abril de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Extreme Value Statistics and Dynamical System
Pau Rabassa Sans (MAiA UB)
8 d'abril de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada
Fuchsian Codes for AWGN Channels
Dionís Remon Adell (AiG UB)
18 de març de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada
Stochastic modelling in Mathematical Biology
Daniel Sánchez-Taltavull (CRM)
4 de març de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Equacions en Derivades Parcials i equacions no locals
Xavier Ros Oton (MA1 UPC)
18 de febrer de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada
Xerrada-Tertúlia sobre la Intel·ligència Artificial
Eloi Puertas Prats (MAiA UB)
11 de febrer de 2013, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Dominis d'estabilitat efectiva entorn dels punts d'equilibri
triangulars del PR3C
Priscilla Souza Silva amb la col·laboració d'Arturo Vieiro Yanes (MAiA UB)
28 de gener de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Sessió especial de Nadal
Aquest dia no hi haurà cap xerrada,
si voleu descobrir què estem preparant haureu de venir!
17 de desembre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Quiz - Memory - Tabu - Xifres
Fotos
Structural biomathematics: an overview of molecular simulations
and protein structure prediction
Bernat Anton Martos (GRIB PRBB)
10 de desembre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Partial boundary value problems on finite networks
Cristina Araúz Lombardía (MA3 UPC)
26 de novembre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
Nombres d’intersecció en espais de moduli de superfícies
de Riemann i les equacions KdV
Elba García Failde (AiG UB)
12 de novembre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
On the weak convergence of stochastic processes
in the space of continuous functions
Noèlia Viles Cuadros (PLiE UB)
5 de novembre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula T2
Cartell de la xerrada
Some Fermat-type equations of signature \((r, r, p)\) via modularity
Nuno Freitas (AiG UB)
17 d'octubre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula IMUB
Cartell de la xerrada - Diapositives
La transformada de Hilbert sobre la paràbola
Carlos Domingo Salazar (MAiA UB)
10 d'octubre de 2012, 12:15
Edifici Històric UB, Aula B1
Cartell de la xerrada - Diapositives