Imatge home

Presentació

SINTEFARMA, Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica, està format per un grup d'investigadors que, sota la direcció dels Profs. Joan Bosch i Mercedes Amat, desenvolupa projectes d'investigació bàsica en el camp de la síntesi orgànica i col·labora amb empreses per dur a terme projectes d'innovació tecnològica.

 

- Membre del CITA-UB, Centre d'Innovació i Tecnologies Avançades de la Universitat de Barcelona

- Membre de l'IBUB, Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona

- Membre de Redpronat, Red Tecnológica de Productos Naturales