La nostra recerca

La nostra recerca bàsica es centra en el camp de la síntesi orgànica i el seu objectiu és el desenvolupament de mètodes i estratègies generals per a la síntesi enantioselectiva de productes naturals, en especial alcaloides indòlics i piperidínics, i compostos nitrogenats bioactius. En l'actualitat explorem el potencial sintètic de lactames amb estructura d'oxazolopiperidona derivades d'aminoalcohols com a sintons quirals per a la síntesi enantioselectiva d'alcaloides complexos d'interès estructural i/o biològic:


  • Alcaloides benzo[a]quinolizidínics, indolo[2,3-a]-quinolizidínics i oxindòlics

  • Alcaloides policíclics aïllats d'esponges marines: madangamines i nakadomarina A

  • Alcaloides indòlics del tipus Aspidosperma

  • Alcaloides decahidroquinolínics: alcaloides Myrioneuron i Lycopodium

  • Macrocicles d'origen marí: callyspongiolida


La nostra experiència en el camp de la química orgànica ens permet abordar projectes interdisciplinars en el camp de la Biomedicina en col·laboració amb grups de recerca d'altres àrees.