Factors diferencials

Expertesa en síntesi orgànica:
- Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya des de 1993 - Projectes competitius d'R+D amb finançament públic
- Uns 300 articles en revistes científiques i conferències en congressos internacionals
- Projectes multidisciplinars en l'àmbit de la Biomedicina en col·laboració amb grups de d'investigació d'altres àrees
- Patents com a resultat de les col·laboracions amb empreses
 
Adaptació a les necessitats de l'empresa:
- Flexibillitat i capacitat de reorientació
- Disponibilitat per a integrar-nos a equips
- Comunicació permanent i fluïda
- Confidencialitat dels projectes
- Compliment del pressupost i dels terminis

- Sistema de Gestió de la Qualitat acreditat per TECNIO, basat en les normes ISO 9001 i Model EFQM. L'activitat de SINTEFARMA es troba avalada per nombroses col·laboracions en projectes de recerca aplicada i d'innovació tecnològica amb empreses farmacèutiques i de l'àmbit de la química fina.