Objectius


  • Dur a terme recerca d'excel·lència en l'àmbit de la síntesi orgànica.
  • Col·laborar amb empreses de l'àmbit quimicofarmacèutic i de la química fina desenvolupant projectes d'R+D+i i oferint assessorament i serveis.
  • Formar professionals competents en el camp de la síntesi orgànica.
Volem ser percebuts per la comunitat universitària i científica, i la indústria quimicofarmacèutica, com un centre de formació i d'R+D+i de prestigi i de referència a nivell europeu.