Què oferim?

COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES:
- Projectes, assessorament i serveis (més informació )
 
RECERCA:
- Direcció de treballs experimentals o de recerca associats a Màsters
- Possibilitat de realitzar la Tesi Doctoral
- Avalem sol·licituds d'ajudes per a estades postdoctorals

FORMACIÓ:
Els membres de SINTEFARMA col·laboren en l'ensenyament de les assignatures de l'àrea de Química Orgànica de tots els cursos del Grau de Farmàcia, principalment:
- Química Orgànica 1
- Química Orgànica 2
- Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica
- Treball Dirigit
- Treball Final de Grau
 
A més oferim formació per postgraduats:
- Màster en Química Orgànica
- Programa de doctorat en Química Orgànica