Localització

SINTEFARMA Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica
Laboratori de Química Orgànica
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Av. Joan XXIII, 27-31
08028 Barcelona
Edifici B, Escala A, 2a Planta
Tel.: 93 402 45 38 Fax: 93 402 45 39
email: sintefarma@ub.edu