Logo Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics imatge de maquetació
    Enrere SL UB imatge de maquetació
Beques de col·laboració
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Beques de col·laboració amb els Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics ofereixen la possibilitat de col·laborar en els diferents àmbits de treball amb beques de col·laboració. Els estudiants, com a compensació, reben un ajut econòmic. A més a més, els becaris adjudicataris de les beques dels Serveis Lingüístics gaudeixen d’un descompte del 50 % en els cursos de llengua catalana dels SL. Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària, tant acadèmica com personal. Les convocatòries es publiquen dos cops l’any i les beques tenen una durada anual.

Beca d’assessorament lingüístic de catalàInici de la pàgina
Descripció: Tasques de correcció en català i traducció del castellà al català de textos de l’àmbit universitari, manteniment de bases de dades terminològiques i actualització de pàgines web de criteris lingüístics.
Durada de l’activitat: 11 mesos (d’octubre a setembre, llevat del mes d’agost)
Dedicació: 15 hores setmanals
Requisits específics: Acreditar documentalment el nivell superior de català de la Generalitat de Catalunya (nivell D) o equivalent, o bé haver aprovat l’assignatura Llengua Catalana Estàndard (Llengua III). Per a les persones que no disposin de cap d’aquestes acreditacions es farà una prova de nivell de llengua catalana.
Data aproximada de la convocatòria: març (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
Beca d’assessorament lingüístic de castellàInici de la pàgina
Descripció: Tasques de traducció del català al castellà i correcció en castellà de textos de l’àmbit universitari.
Durada de l’activitat: 11 mesos (d’octubre a setembre, llevat del mes d’agost)
Dedicació: 15 hores setmanals
Requisits específics: Tenir el castellà com a llengua materna i acreditar documentalment el nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (nivell C) o equivalent.
Data aproximada de la convocatòria: març (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
Beca d’assessorament lingüístic d’anglèsInici de la pàgina
Descripció: Alinear textos bilingües per crear memòries de traducció i fer-ne la verificació posterior. Ajudar en les tasques de gestió de les correccions i traduccions.
Durada de l’activitat: 11 mesos (d’octubre a setembre, llevat del mes d’agost)
Dedicació: 15 hores setmanals
Requisits específics: Ser estudiant d’Estudis Anglesos (o Filologia Anglesa). Acreditar documentalment el nivell 3.2.1 (intermedi alt) d’anglès en el Marc europeu comú de referència (MECR), o el nivell 5 de l’EIM o equivalent.
Acreditar documentalment el nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (nivell C) o equivalent.
Data aproximada de la convocatòria: març (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
Beca d’informació i acollidaInici de la pàgina
Descripció: Tasques d’atenció al públic.
Atenció de demandes sobre cursos i formació lingüística.
Difusió de les acccions formatives dels Serveis Lingüístics.
Tasques de matrícula als cursos i tasques administratives en suport informàtic que se’n derivin .
Tasques de suport als PAU i als centres d’autoaprenentatge de llengua catalana en temes relacionats amb accions formatives.
Col·laboracions puntuals en activitats de dinamització lingüística.
Durada de l’activitat: 6 mesos (de setembrea desembre i de gener a març)
Dedicació: 15 hores setmanals
Requisits específics: Ser estudiant d’algun dels ensenyaments de la Facultat de Filologia.
Acreditar documentalment el nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (nivell C) o equivalent.
Data aproximada de la convocatòria: març (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
Beca de dinamització lingüística i suport a PAU Inici de la pàgina
Descripció: Tasques de difusió de serveis i recursos lingüístics; promoció de la llengua catalana; suport a la gestió dels Punta d'Atenció als Usuaris (PAU)
Durada de l’activitat: de 8 a 9 mesos i mig
Dedicació: De 15 a 20 hores setmanals
Requisits específics: Acreditar documentalment el nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (nivell C) o equivalent.
Data aproximada de la convocatòria: octubre (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
Beca de documentació lingüísticaInici de la pàgina
Descripció: Col·laboració en el registre i l’entrada de documents lingüístics en una base de dades documental i en l’elaboració de productes documentals.
Durada de l’activitat: 11 mesos (d’octubre a setembre, llevat del mes d’agost)
Dedicació: 15 hores setmanals
Requisits específics: Alumnes de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació.
Acreditar documentalment el nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya (nivell C) o equivalent.
Data aproximada de la convocatòria: març (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
Beca de suport als centres d’autoaprenentatge de llengüesInici de la pàgina
Descripció: Supervisar els centres d’autoaprenentatge de llengües, orientar els usuaris, atendre consultes, etiquetar el nou material, gestionar la base de dades, desar els materials utilitzats, fer inventaris, elaborar material de suport, entre altres.
Durada de l’activitat: 11 mesos (de setembre a juliol)
Dedicació: 20 hores setmanals
Requisits específics: Acreditar documentalment el nivell intermedi de català de la Generalitat de Catalunya (nivell B) o equivalent.
Mèrits: Coneixements d’anglès nivell mitjà-alt (nivell 4 de l’EIM acabat, First Certificate o equivalent).
Data aproximada de la convocatòria: març (a la pàgina de Beques, ajuts i premis de mónUB)
 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 08.05.2012
imatge de maquetació