Els diccionaris complementaris

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona han elaborat uns diccionaris complementaris del diccionari propi del paquet ofimàtic Microsoft Office, que permeten suplir algunes de les limitacions dels verificadors ortogràfics.

Tot seguit teniu els diferents diccionaris que oferim i que us podeu instal·lar lliurement a l'ordinador —si sou personal de la Universitat de Barcelona, podeu obrir una incidència informàtica perquè us l’instal·lin des de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació:

A la guia Instal·lació de diccionaris complementaris per al verificador del Word del Dipòsit Digital de la UB trobareu les instruccions per intstal·lar els fitxers a l'ordinador

* Per a les versions del Word 2007 o anteriors heu d'instal·lar una versió ampliada del diccionari complementari de català. També hem creat una versió del diccionari complementari per al Word per a macOS.