El diccionari d’exclusions

A partir de la reforma ortogràfica aprovada per l'IEC el 2016, s'ha elaborat un diccionari d'exclusions per evitar que el Word doni com a bons els mots que han quedat en desús:

Per obtenir més informació sobre els diccionaris d’exclusions, consulteu el blog Retrucs.