Preguntes més freqüents


Com funciona el diccionari personalitzat?

El diccionari personalitzat funciona de la mateixa manera que el diccionari predeterminat que incorpora el processador de textos. Per obtenir-ne més informació, consulteu la secció del diccionari.

Per què el verificador ortogràfic no detecta un error determinat?

El verificador ortogràfic marca com a incorrectes les paraules que no troba al diccionari personalitzat. Pot ser que una paraula tingui significats diferents segons l’ortografia (per exemple, prova i proba); una de les limitacions del verificador ortogràfic és que no sap distingir quina ortografia s’ha d’utilitzar en cada context. En aquest cas, potser voleu crear un diccionari d’exclusions per definir l’ortografia preferida de determinades paraules. Per obtenir-ne més informació, consulteu la secció del diccionari d’exclusions.

Per què el verificador ortogràfic marca una paraula determinada com a incorrecta, si no ho és?

És possible que el diccionari no inclogui la paraula en qüestió. En aquest cas, podeu afegir manualment la paraula al diccionari personalitzat. Per obtenir-ne més informació, consulteu l’ajuda del processador de textos.

Quines variants dialectals inclou el diccionari personalitzat?

El diccionari inclou les variants lèxiques i morfològiques admeses per l’Institut d’Estudis Catalans: central, balear, occidental i valencià.