Avantatges dels verificadors

Quan es corregeix un text, cal detectar i esmenar errors de tipus ortogràfic, morfològic, sintàctic, semàntic, terminològic i tipogràfic. Els verificadors que integren els processadors de textos ajuden a localitzar molts dels errors ortogràfics d’un document. En conseqüència, aquesta part de la tasca de revisió es pot encomanar al verificador ortogràfic.

Per exemple:

Els profesors de secudnària van mostrar elseu desacord amb la decisio del Gobern.

El verificador detecta els errors següents:

Els profesors de secudnària van mostrar elseu desacord amb la decisio del Gobern.

I, per tant, ens ajuda a corregir la frase:

Els professors de secundària van mostrar el seu desacord amb la decisió del Govern.