Aca abocador m Equipament i serveis industrials
es vertedero m
en landfill n

 

 
ca abocador controlat m Equipament i serveis industrials
es vertedero controlado m
en sanitary landfill n

 

   
ca abocament m Processos i operacions unitàries
es vertido m
en disposal n

 

   
ca absorbància f Processos i operacions unitàries
es absorbancia f
en absorbance n

 

   
ca absorbat m Processos i operacions unitàries
es absorbato m
en absorbate n

 

   
ca absorbent m Processos i operacions unitàries
es absorbente m
en absorbent n

 

   
ca absorció f Processos i operacions unitàries
es absorción f
en absorption n

 

   
ca acumulador m Equipament i serveis industrials
es acumulador m
en accumulator n

 

   
ca addició f Processos i operacions unitàries
es adición f
en addition n

 

   
ca additiu m Processos i operacions unitàries
es aditivo m
en aditive n

 

   
ca adiabàtic -a adj Processos i operacions unitàries
es adiabático -ca adj
en adiabatic adj

 

   
ca adsorbat m Processos i operacions unitàries
es adsorbato m
en adsorbate n

 

   
ca adsorbent m Processos i operacions unitàries
es adsorbente m
en adsorbent n

 

   
ca adsorció f Processos i operacions unitàries
es adsorción f
en adsorption n

 

   
ca adsorció química f Processos i operacions unitàries
ca quimioadsorció f
es adsorción química f
es quimioadsorción f
es quimisorción f
en chemical adsorption n
en chemisorption n

 

   
ca aeració f Processos i operacions unitàries
es aireación f
en aeration n

 

   
ca aerorefrigerant m Equipament i serveis industrials
es aerorrefrigerante m
en air cooler n

 

   
ca agitació f Processos i operacions unitàries
es agitación f
en stirring n

 

   
ca agitador m Equipament i serveis industrials
es agitador m
en impeller n
en stirrer n

 

   
ca agitador d’àncora m Equipament i serveis industrials
es agitador de ancla m
en anchor impeller n

 

   
ca agitador de pales m Equipament i serveis industrials
es agitador de palas m
en blade impeller n

 

   
ca agitador de turbina m Equipament i serveis industrials
es agitador de turbina m
en turbine impeller n

 

   
ca agitador d’hèlice m Equipament i serveis industrials
es agitador de hélice m
en helical impeller n

 

   
ca aigua de calderes f Equipament i serveis industrials
es agua de calderas f
en boiler feedwater n
en boiler water n

 

   
ca aigua de procés f Equipament i serveis industrials
es agua de proceso f
en process water n

 

   
ca aigua de refrigeració f Equipament i serveis industrials
es agua de refrigeración f
en cooling water n

 

   
ca aigua residual f Processos i operacions unitàries
es agua residual f
en wastewater n

 

   
ca aïllant tèrmic m Equipament i serveis industrials
es aislante térmico m
en thermal insulator n

 

   
ca aire comprimit m Equipament i serveis industrials
es aire comprimido m
en compressed air n

 

   
ca alambí m Equipament i serveis industrials
es alambique m
en still n

 

   
ca aliment m Processos i operacions unitàries
es alimento m
en feed n

 

   
ca alquilació f Processos i operacions unitàries
es alquilación f
en alkylation n

 

   
ca alt forn m Equipament i serveis industrials
es alto horno m
en blast furnace n

 

   
ca alúmina activada f Processos i operacions unitàries
es alúmina activada f
en activated alumina n

 

   
ca anell Pall m Equipament i serveis industrials
es anillo Pall m
en Pall ring n

 

   
ca anell Raschig m Equipament i serveis industrials
es anillo Raschig m
en Raschig ring n

 

   
ca àrea superficial f Processos i operacions unitàries
es área superficial f
en surface area n

 

   
ca assecador m Equipament i serveis industrials
es secador m
en dryer n

 

   
ca assecador de safates m Equipament i serveis industrials
es secador de bandejas m
en tray dryer n

 

   
ca assecador rotatiu m Equipament i serveis industrials
es secador rotativo m
en rotary dryer n

 

   
ca assecatge m Processos i operacions unitàries
es secado m
en drying n

 

   
ca assecatge per atomització m Processos i operacions unitàries
es secado por atomización m
en spray drying n

 

   
ca atomització f Processos i operacions unitàries
es atomización f
en atomization n

 

   
ca atomitzador m Equipament i serveis industrials
es atomizador m
en spray dryer n

 

   
ca autoclau f Equipament i serveis industrials
es autoclave f
en autoclave n

 

   
ca azeotrop m Processos i operacions unitàries
es azeótropo m
en azeotrope n

 

   
ca balanç m Processos i operacions unitàries
es balance m
en balance n

 

   
ca balanç de matèria m Processos i operacions unitàries
es balance de materia m
en mass balance n

 

   
ca balanç de quantitat de moviment m Processos i operacions unitàries
es balance de cantidad de movimiento m
en momentum balance n

 

   
ca balanç d’energia m Processos i operacions unitàries
es balance de energía m
en energy balance n

 

   
ca bancada f Equipament i serveis industrials
es bancada f
en frame n

 

   
ca bescanvi iònic m Processos i operacions unitàries
es intercambio iónico m
en ion exchange n

 

   
ca bescanviador de calor m Equipament i serveis industrials
es intercambiador de calor m
en heat exchanger n

 

   
ca bescanviador de carcassa i tubs m Equipament i serveis industrials
es intercambiador de carcasa y tubos m
en shell-and-tube exchanger n

 

   
ca bescanviador de doble tub m Equipament i serveis industrials
es intercambiador de doble tubo m
en double-tube exchanger n

 

   
ca bescanviador de plaques m Equipament i serveis industrials
es intercambiador de placas m
en plate exchanger n

 

   
ca bescanviador d’espiral m Equipament i serveis industrials
es intercambiador de espiral m
en spiral exchanger n

 

   
ca bidó m Equipament i serveis industrials
es bidón m
en drum n

 

   
ca bifurcació [d’una canonada] f Equipament i serveis industrials
es bifurcación f
en bifurcation n

 

   
ca bioreactor m Equipament i serveis industrials
ca reactor biològic m
ca reactor bioquímic m
es biorreactor m
es reactor biológico m
es reactor bioquímico m
en bioreactor n
en biochemical reactor n
en biological reactor n

 

   
ca biotecnologia f Processos i operacions unitàries
es biotecnología f
en biotechnology n

 

   
ca boca de càrrega f Equipament i serveis industrials
es boca de carga f
en loading hole n

 

   
ca boca de descàrrega f Equipament i serveis industrials
es boca de descarga f
en unloading hole n

 

   
ca boca d’home f Equipament i serveis industrials
es boca de hombre f
en manhole n

 

   
ca bomba f Equipament i serveis industrials
es bomba f
en pump n

 

   
ca bomba aspirant f Equipament i serveis industrials
es bomba aspirante f
en suction pump n

 

   
ca bomba centrífuga f Equipament i serveis industrials
es bomba centrífuga f
en centrifugal pump n

 

   
ca bomba d’àleps f Equipament i serveis industrials
ca bomba de paletes f
es bomba de álabes f
es bomba de paletas f
en blade pump n

 

   
ca bomba de caragol d’Arquimedes f Equipament i serveis industrials
es bomba de tornillo de Arquímedes f
en Archimedean spiral n
en Archimedes screw n
en screwpump n

 

   
ca bomba de membrana f Equipament i serveis industrials
es bomba de membrana f
en diaphragm pump n
en membrane pump n

 

   
ca bomba de pistons f Equipament i serveis industrials
es bomba de pistones f
en piston pump n

 

   
ca bomba d’engranatges f Equipament i serveis industrials
es bomba de engranajes f
en gear pump n

 

   
ca bomba d’excèntrica f Equipament i serveis industrials
es bomba de excéntrica f
en eccentric pump n

 

   
ca bomba dosificadora f Equipament i serveis industrials
es bomba dosificadora f
en dosing pump n

 

   
ca bomba peristàltica f Equipament i serveis industrials
es bomba peristáltica f
en peristaltic pump n

 

   
ca bomba volumètrica f Equipament i serveis industrials
es bomba volumètrica f
en volumetric pump n

 

   
ca bombeig m Processos i operacions unitàries
es bombeo m
en pumping n

 

   
ca bombona de gas f Equipament i serveis industrials
es bombona de gas f
en cilinder n

 

   
ca brida f Equipament i serveis industrials
es brida f
en flange n

 

   
ca bufadora f Equipament i serveis industrials
es soplante f
en blower n

 

   
ca buit m Processos i operacions unitàries
es vacío m
en vacuum n

 

   
ca cabal m Processos i operacions unitàries
es caudal m
en flow rate n

 

   
ca calcinació f Processos i operacions unitàries
es calcinación f
en calcination n

 

   
ca caldera f Equipament i serveis industrials
es caldera f
en boiler n

 

   
ca calefacció f Equipament i serveis industrials
es calefacción f
en heating n

 

   
ca calibratge m Processos i operacions unitàries
es calibración f
es calibrado m
en calibration n

 

   
ca camisa de calefacció f Equipament i serveis industrials
es camisa de calefacción f
en heating jacket n

 

   
ca camisa de refrigeració f Equipament i serveis industrials
es camisa de refrigeración f
en refrigeration jacket n

 

   
ca canonada f Equipament i serveis industrials
es tubería f
en pipe n

 

   
ca carbó activat m Processos i operacions unitàries
ca carbó actiu m
es carbón activado m
en activated charcoal n
en active carbon n

 

   
ca catàlisi f Processos i operacions unitàries
es catálisis f
en catalysis n

 

   
ca catàlisi heterogènia f Processos i operacions unitàries
es catálisis heterogénea f
en heterogeneous catalysis n

 

   
ca catàlisi homogènia f Processos i operacions unitàries
es catálisis homogénea f
en homogeneous catalysis n

 

   
ca catalitzador m Processos i operacions unitàries
es catalizador m
en catalyst n

 

   
ca caustificació f Processos i operacions unitàries
es caustificación f
en caustification n

 

   
ca cel·la f Processos i operacions unitàries
es celda f
en cell n

 

   
ca cel·la de flotació f Equipament i serveis industrials
es celda de flotación f
en flotation cell n

 

   
ca centrífug -a adj Equipament i serveis industrials
es centrífugo -ga adj
en centrifugal adj

 

   
ca centrífuga f Equipament i serveis industrials
ca centrifugadora f
es centrífuga f
es centrifugadora f
en centrifuge n

 

   
ca centrífuga horitzontal f Equipament i serveis industrials
es centrífuga horizontal f
en horizontal centrifuge n

 

   
ca centrífuga vertical f Equipament i serveis industrials
es centrífuga vertical f
en vertical centrifuge n

 

   
ca centrifugació f Processos i operacions unitàries
es centrifugación f
en centrifugation n

 

   
ca cicle de Carnot m Processos i operacions unitàries
es ciclo de Carnot m
en Carnot cycle n

 

   
ca cicle de potència m Processos i operacions unitàries
es ciclo de potencia m
en power cycle n

 

   
ca cicle de refrigeració m Processos i operacions unitàries
ca cicle frigorífic m
es ciclo de refrigeración m
es ciclo frigorífico m
en refrigeration cycle n

 

   
ca cicle termodinàmic m Processos i operacions unitàries
es ciclo termodinámico m
en thermodynamic cycle n

 

   
ca cicló m Equipament i serveis industrials
es ciclón m
en cyclone n

 

   
ca circulació de fluids f Processos i operacions unitàries
es circulación de fluidos f
en fluid flow n

 

   
ca clarificador m Equipament i serveis industrials
es clarificador m
en clarifier n

 

   
ca classificació hidràulica f Processos i operacions unitàries
es clasificación hidráulica f
en hydraulic classification n

 

   
ca climatització f Processos i operacions unitàries
es climatización f
en climatization n

 

   
ca cloració f Processos i operacions unitàries
es cloración f
en chlorination n

 

   
ca coagulació f Processos i operacions unitàries
es coagulación f
en coagulation n

 

   
ca coalescència f Processos i operacions unitàries
es coalescencia f
en coalescence n

 

   
ca cogeneració f Equipament i serveis industrials
es cogeneración f
en cogeneration n

 

   
ca columna f Equipament i serveis industrials
ca torre f
es columna f
es torre f
en column n
en tower n

 

   
ca columna de bescanvi aniònic f Equipament i serveis industrials
es columna de intercambio aniónico f
en anion exchange column n

 

   
ca columna de bescanvi catiònic f Equipament i serveis industrials
es columna de intercambio catiónico f
en cation exchange column n

 

   
ca columna de bescanvi iònic f Equipament i serveis industrials
es columna de intercambio iónico f
en ion exchange column n

 

   
ca columna de pisos f Equipament i serveis industrials
ca columna de plats f
es columna de pisos f
es columna de platos f
en tray column n
en tray tower n

 

   
ca columna de polvorització f Equipament i serveis industrials
es columna de pulverización f
en spray column n
en spray tower n

 

   
ca columna de rebliment f Equipament i serveis industrials
es columna de relleno f
en packed column n

 

   
ca colze m Equipament i serveis industrials
es codo m
en elbow n

 

   
ca combustió f Processos i operacions unitàries
es combustión f
en combustion n

 

   
ca component m Processos i operacions unitàries
es componente m
en component n

 

   
ca compostatge m Processos i operacions unitàries
es compostaje m
en composting n

 

   
ca compressió f Processos i operacions unitàries
es compresión f
en compression n

 

   
ca compressor m Equipament i serveis industrials
es compresor m
en compressor n

 

   
ca condensació f Processos i operacions unitàries
es condensación f
en condensation n

 

   
ca condensador m Equipament i serveis industrials
es condensador m
en condenser n

 

   
ca condicionament m Processos i operacions unitàries
es acondicionamiento m
en conditioning n

 

   
ca conducció f Processos i operacions unitàries
es conducción f
en conduction n

 

   
ca conducció tèrmica f Processos i operacions unitàries
ca conducció de calor f
es conducción térmica f
es conducción de calor f
en thermal conduction n
en heat conduction n

 

   
ca conductor tèrmic m Processos i operacions unitàries
es conductor térmico m
en heat conductor n
en thermal conductor n

 

   
ca congelació f Processos i operacions unitàries
es congelación f
en freezing n

 

   
ca convecció f Processos i operacions unitàries
es convección f
en convection n

 

   
ca convecció forçada f Processos i operacions unitàries
es convección forzada f
en forced convection n

 

   
ca convecció natural f Processos i operacions unitàries
es convección natural f
en natural convection n

 

   
ca conversió f Processos i operacions unitàries
es conversión f
en conversion n

 

   
ca conversió extensiva f Processos i operacions unitàries
es conversión extensiva f
en extensive conversion n

 

   
ca conversió intensiva f Processos i operacions unitàries
es conversión intensiva f
en intensive conversion n

 

   
ca conversió relativa f Processos i operacions unitàries
es conversión relativa f
en relative conversion n

 

   
ca coquització f Processos i operacions unitàries
es coquización f
en coking n

 

   
ca corrent m Processos i operacions unitàries
es corriente f
en current n

 

   
ca corrent de recirculació m Processos i operacions unitàries
es corriente de recirculación f
en feedback stream n
en recycle stream n

 

   
ca cos gris m Processos i operacions unitàries
es cuerpo gris m
en grey body n

 

   
ca cos negre m Processos i operacions unitàries
es cuerpo negro m
en black body n

 

   
ca cos transparent m Processos i operacions unitàries
es cuerpo transparente m
en transparent body n

 

   
ca craqueig per vapor m Processos i operacions unitàries
es craqueo por vapor m
en steam cracking n

 

   
ca craqueig tèrmic m Processos i operacions unitàries
es craqueo térmico m
en thermal cracking n

 

   
ca creixement cristal·lí m Processos i operacions unitàries
es crecimiento cristalino m
en crystal growth n

 

   
ca cristal·lització f Processos i operacions unitàries
es cristalización f
en crystallization n

 

   
ca cristal·lització per refredament f Processos i operacions unitàries
es cristalización por enfriamiento f
en cooling crystallization n

 

   
ca cristal·litzador m Equipament i serveis industrials
es cristalizador m
en crystallizer n

 

   
ca cristal·litzador al buit m Equipament i serveis industrials
es cristalizador a vacío m
en vacuum crystallizer n

 

   
ca cristal·litzador de tanc m Equipament i serveis industrials
es cristalizador de tanque m
en tank crystallizer n

 

   
ca cristall m Processos i operacions unitàries
es cristal m
en crystal n

 

   
ca cromatografia f Processos i operacions unitàries
es cromatografía f
en chromatography n

 

   
ca decantació f Processos i operacions unitàries
es decantación f
en decantation n

 

   
ca decantador m Equipament i serveis industrials
es decantador m
en decanter n

 

   
ca decantador lamel·lar m Equipament i serveis industrials
es decantador lamelar m
en lamellar decanter n

 

   
ca deflector m Equipament i serveis industrials
es deflector m
en baffle n

 

   
ca densitat f Processos i operacions unitàries
es densidad f
en density n

 

   
ca derivació f Processos i operacions unitàries
es derivación f
en bypass n

 

   
ca desdoblament m Processos i operacions unitàries
es desdoblamiento m
en splitting n

 

   
ca deshumidificació de l’aire f Processos i operacions unitàries
es deshumidificación del aire f
en air dehumidification n

 

   
ca desionització f Processos i operacions unitàries
es desionización f
en deionization n

 

   
ca desmineralització f Processos i operacions unitàries
es desmineralización f
en demineralization n

 

   
ca desnitrificació f Processos i operacions unitàries
es desnitrificación f
en denitrification n

 

   
ca desorció f Processos i operacions unitàries
es desorción f
en stripping n
en desorption n
Nota: La desorció és el procés invers a l’adsorció o l’absorció. El terme anglès stripping, però, només fa referència al procés invers a l’adsorció.  

 

   
ca dessalinització f Processos i operacions unitàries
es desalinización f
en desalination n

 

   
ca destil·lació f Processos i operacions unitàries
es destilación f
en distillation n

 

   
ca destil·lació azeotròpica f Processos i operacions unitàries
es destilación azeotrópica f
en azeotropic distillation n

 

   
ca destil·lació binària f Processos i operacions unitàries
es destilación binaria f
en binary distillation n

 

   
ca destil·lació extractiva f Processos i operacions unitàries
es destilación extractiva f
en extractive distillation n

 

   
ca destil·lació multicomponent f Processos i operacions unitàries
es destilación multicomponente f
en multicomponent distillation n

 

   
ca destil·lació per arrossegament amb vapor f Processos i operacions unitàries
es destilación por arrastre con vapor f
en steam distillation n

 

   
ca destil·lació reactiva f Processos i operacions unitàries
es destilación reactiva f
en reactive distillation n

 

   
ca destil·lació simple f Processos i operacions unitàries
es destilación simple f
en simple distillation n

 

   
ca destil·lació sobtada f Processos i operacions unitàries
es destilación súbita f
en flash distillation n

 

   
ca destil·lat m Processos i operacions unitàries
es destilado m
en distillate n

 

   
ca diàlisi f Processos i operacions unitàries
es diálisis f
en dialysis n

 

   
ca difusió f Processos i operacions unitàries
es difusión f
en diffusion n

 

   
ca difusivitat f Processos i operacions unitàries
es difusividad f
en diffusivity n

 

   
ca digestió f Processos i operacions unitàries
es digestión f
en digestion n

 

   
ca digestió aeròbica f Processos i operacions unitàries
es digestión aeróbica f
en aerobic digestion n

 

   
ca digestió anaeròbica f Processos i operacions unitàries
es digestión anaeróbica f
en anaerobic digestion n

 

   
ca digestor m Equipament i serveis industrials
es digestor m
en digester n

 

   
ca dipòsit criogènic m Equipament i serveis industrials
es depósito criogénico m
en cryogenic tank n

 

   
ca dipòsit de sostre fix m Equipament i serveis industrials
es depósito de techo fijo m
en fixed-roof tank n

 

   
ca dipòsit de sostre flotant m Equipament i serveis industrials
es depósito de techo flotante m
en floating roof tank n

 

   
ca dissolvent m Processos i operacions unitàries
ca solvent m
es disolvente m
es solvente m
en dissolvent n
en solvent n

 

   
ca dissolvent extractor m Processos i operacions unitàries
es disolvente extractor m
en extracting solvent n

 

   
ca ebullició f Processos i operacions unitàries
es ebullición f
en boiling n
en ebullition n

 

   
ca ejector m Equipament i serveis industrials
es eyector m
en ejector n

 

   
ca electrodeposició f Processos i operacions unitàries
es electrodeposición f
en electrodeposition n

 

   
ca electrodiàlisi f Processos i operacions unitàries
es electrodiálisis f
en electrodialysis n

 

   
ca electrofiltre m Equipament i serveis industrials
ca filtre electrostàtic m
es electrofiltro m
es filtro electrostático m
en electrostatic filter n
en electrofilter n

 

   
ca electroforesi f Processos i operacions unitàries
es electroforesis f
en electrophoresis n

 

   
ca electròlisi f Processos i operacions unitàries
es electrolisis f
es electrólisis f
en electrolysis n

 

   
ca electròlit m Processos i operacions unitàries
es electrólito m
en electrolyte n

 

   
ca element de rebliment m Equipament i serveis industrials
es elemento de relleno m
en packing piece n

 

   
ca emissió f Processos i operacions unitàries
es emisión f
en emission n

 

   
ca emissivitat f Processos i operacions unitàries
es emisividad f
en emissivity n

 

   
ca emmagatzematge m Processos i operacions unitàries
es almacenaje m
en storage n

 

   
ca energia elèctrica f Equipament i serveis industrials
es energía eléctrica f
en electric energy n

 

   
ca envelliment m Processos i operacions unitàries
es envejecimiento m
en aging n

 

   
ca enverinament m Processos i operacions unitàries
es envenenamiento m
en poisoning n

 

   
ca equilibri m Processos i operacions unitàries
es equilibrio m
en equilibrium n

 

   
ca escalfament m Processos i operacions unitàries
es calentamiento m
en heating n

 

   
ca esfera f Equipament i serveis industrials
es esfera f
en sphere n

 

   
ca espècie química f Processos i operacions unitàries
es especie química f
en chemical species n

 

   
ca espessidor m Equipament i serveis industrials
es espesante m
en thickener m

 

   
ca estabilització f Processos i operacions unitàries
ca inertització f
es estabilización f
es inertización f
en inertization n

 

   
ca estació depuradora d’aigües residuals f Equipament i serveis industrials
ca EDAR f
es estación depuradora de aguas residuales f
es planta depuradora f
es EDAR f
en wastewater treatment plant n
en wastewater plant n
en WWTP n

 

   
ca estequiometria f Processos i operacions unitàries
es estequiometría f
en stoichiometry n

 

   
ca estufa f Equipament i serveis industrials
es estufa f
en drying oven n

 

   
ca etapa controlant f Processos i operacions unitàries
es etapa controlante f
en rate-controlling step n

 

   
ca evaporació f Processos i operacions unitàries
es evaporación f
en evaporation n

 

   
ca evaporador m Equipament i serveis industrials
es evaporador m
en evaporator n

 

   
ca extracció f Processos i operacions unitàries
es extracción f
en extraction n

 

   
ca extracció lateral f Processos i operacions unitàries
es extracción lateral f
en lateral extraction n

 

   
ca extracció líquid-líquid f Processos i operacions unitàries
es extracción líquido-líquido f
en liquid-liquid extraction n

 

   

 

   
ca extracció sòlid-líquid f Processos i operacions unitàries
es extracción sólido-líquido f
en solid-liquid extraction n

 

   
ca extracció supercrítica f Processos i operacions unitàries
es extracción supercrítica f
en supercritical extraction n

 

   
ca extracte m Processos i operacions unitàries
es extracto m
en extract n

 

   
ca extractor m Equipament i serveis industrials
es extractor m
en extractor n

 

   
ca extractor de Soxhlet m Equipament i serveis industrials
es extractor de Soxhlet m
en Soxhlet extractor n

 

   
ca extrusió f Processos i operacions unitàries
es extrusión f
en extrusion n

 

   
ca extrusor m Equipament i serveis industrials
es extrusor m
en extruder n

 

   
ca factor d’eficàcia m Processos i operacions unitàries
es factor de eficacia m
en effectiveness factor n

 

   
ca fenòmens de transport m pl Processos i operacions unitàries
es fenómenos de transporte m pl
en transport phenomena n pl

 

   
ca fermentació f Processos i operacions unitàries
es fermentación f
en fermentation n

 

   
ca fermentador m Equipament i serveis industrials
es fermentador m
en fermentor n

 

   
ca filtració f Processos i operacions unitàries
ca filtratge m
es filtración f
en filtration n

 

   
ca filtre m Equipament i serveis industrials
es filtro m
en filter n

 

   
ca filtre centrífug m Equipament i serveis industrials
es filtro centrífugo m
en centrifugal filter n

 

   
ca filtre de bandes m Equipament i serveis industrials
es filtro de bandas m
en belt filter n

 

   
ca filtre de mànegues m Equipament i serveis industrials
ca filtre de bosses m
ca filtre de teixits m
es filtro de mangas m
es filtro de bolsas m
es filtro de tejido m
en baghouse n
en fabric filter n

 

   
ca filtre de premsa m Equipament i serveis industrials
es filtro prensa m
en filter press n

 

   
ca filtre de sorra m Equipament i serveis industrials
es filtro de arena m
en sand filter n

 

   
ca filtre rotatiu m Equipament i serveis industrials
es filtro rotativo m
en rotary filter n
en rotating filter n
en rotative filter n

 

   
ca floculació f Processos i operacions unitàries
es floculación f
en flocculation n

 

   
ca flotació f Processos i operacions unitàries
es flotación f
en flotation n

 

   
ca fluid dilatant m Processos i operacions unitàries
es fluido dilatante m
en dilatant fluid m

 

   
ca fluid newtonià m Processos i operacions unitàries
es fluido newtoniano m
en newtonian fluid n

 

   
ca fluid no newtonià m Processos i operacions unitàries
es fluido no newtoniano m
en non-newtonian fluid n

 

   
ca fluid pseudoplàstic m Processos i operacions unitàries
es fluido pseudoplástico m
en pseudoplastic fluid n

 

   
ca fluid reopèctic m Processos i operacions unitàries
es fluido reopéctico m
en rheopectic fluid n

 

   
ca fluid tixòtrop m Processos i operacions unitàries
es fluido tixotrópico m
en thixotropic fluid n

 

   
ca fluïdització f Processos i operacions unitàries
es fluidización f
en fluidization n

 

   
ca flux de pistó m Processos i operacions unitàries
es flujo de pistón m
en plug flow n

 

   
ca forn m Equipament i serveis industrials
es horno m
en furnace n
en kiln n
en oven n

 

   
ca forn de cup m Equipament i serveis industrials
es horno de cuba m
en shaft furnace n

 

   
ca forn elèctric m Equipament i serveis industrials
es horno eléctrico m
en electric furnace n

 

   
ca forn rotatiu m Equipament i serveis industrials
ca forn rotatori m
es horno rotativo m
es horno rotatorio m
en rotary kiln n

 

   
ca embrutament m Equipament i serveis industrials
es ensuciamiento m
en fouling n

 

   
ca fregament m Processos i operacions unitàries
ca fricció f
es fricción f
es rozamiento m
en friction n
ca fusió f Processos i operacions unitàries
es fusión f
en fusion n

 

   

 

   
ca fusió per zones f Processos i operacions unitàries
es fusión por zonas f
en zone melting n

 

   
ca garbell m Equipament i serveis industrials
es criba f
en screen n

 

   
ca garbell rotatiu m Equipament i serveis industrials
es criba rotativa f
en trommel n

 

   
ca garbellament m Processos i operacions unitàries
ca cribratge m
es cribado m
en screening n

 

   
ca gasificació f Processos i operacions unitàries
es gasificación f
en gasification n

 

   
ca gasòmetre m Equipament i serveis industrials
es gasómetro m
en gas holder n
en gasometer n

 

   
ca gel de sílice m Processos i operacions unitàries
es gel de sílice m
en silica gel n

 

   
ca generador de vapor m Equipament i serveis industrials
es generador de vapor m
en steam generator n

 

   
ca granulació f Processos i operacions unitàries
es granulación f
en prilling n

 

   
ca hidratació f Processos i operacions unitàries
es hidratación f
en hydration n

 

   
ca hidrocicló m Equipament i serveis industrials
es hidrociclón m
en hydrocyclone n

 

   
ca hidrocraqueig m Processos i operacions unitàries
es hidrocraqueo m
en hydrocracking n

 

   
ca hidrodessulfuració f Processos i operacions unitàries
ca HDS f
es hidrodesulfuración f
es HDS f
en hydrodesulfurization n
en HDS n

 

   
ca hidrogenació f Processos i operacions unitàries
es hidrogenación f
en hydrogenation n

 

   
ca higroscopicitat f Processos i operacions unitàries
es higroscopicidad f
en hygroscopicity n

 

   
ca humectació f Processos i operacions unitàries
es humectación f
en humectation n
en wetting n

 

   
ca humidificació f Processos i operacions unitàries
es humidificación f
en humidification n

 

   
ca humitat f Processos i operacions unitàries
es humedad f
en humidity n

 

   
ca humitat absoluta f Processos i operacions unitàries
es humedad absoluta f
en absolute humidity n

 

   
ca humitat relativa f Processos i operacions unitàries
es humedad relativa f
en relative humidity n

 

   
ca incinerador m Equipament i serveis industrials
es incinerador m
en incinerator n

 

   
ca inert -a adj Processos i operacions unitàries
es inerte adj
en inert adj

 

   
ca injecció f Processos i operacions unitàries
es inyección f
en injection n

 

   
ca injector m Equipament i serveis industrials
es inyector m
en injector n

 

   
ca interacció f Processos i operacions unitàries
es interacción f
en interaction n

 

   
ca isentròpic -a adj Processos i operacions unitàries
es isoentrópico -ca adj
en isentropic adj

 

   
ca isocor -a adj Processos i operacions unitàries
es isocoro -ra adj
en isochoric adj

 

   
ca isentàlpic -a adj Processos i operacions unitàries
es isoentálpico -ca adj
en isenthalpic adj

 

   
ca isomerització f Processos i operacions unitàries
es isomerización f
en isomerisation n

 

   
ca laboratori de procés m Equipament i serveis industrials
es laboratorio de proceso m
en process laboratory n

 

   
ca liofilització f Processos i operacions unitàries
es liofilización f
en lyophilisation n
en freeze-drying n

 

   
ca liofilitzador m Equipament i serveis industrials
es liofilizador m
en freeze-dryer n

 

   
ca lixiviació f Processos i operacions unitàries
es lixiviación f
en lixiviation n
en leaching n

 

   
ca llit adsorbent m Equipament i serveis industrials
es lecho adsorbente m
en adsorbent bed n

 

   
ca llit expandit m Equipament i serveis industrials
es lecho expandido m
en expanded bed n

 

   
ca llit fix m Equipament i serveis industrials
es lecho fijo m
en fixed bed n

 

   
ca llit fluïditzat m Equipament i serveis industrials
es lecho fluidizado m
en fluidized bed n

 

   
ca llum de malla f Equipament i serveis industrials
es luz de malla f
en mesh n

 

   
ca manta calefactora f Equipament i serveis industrials
es manta calefactora f
en heating blanket n

 

   
ca matèria primera f Processos i operacions unitàries
es materia prima f
en raw material n

 

   
ca membrana f Processos i operacions unitàries
es membrana f
en membrane n

 

   
ca mescla f Processos i operacions unitàries
ca barreja f
es mezcla f
en mixture n
Nota: Resultat de l’operació de mesclar.  

 

   
ca mescla f Processos i operacions unitàries
ca barreja f
es mezcla f
en blending n
en mixing n
Nota: Operació de mesclar.  

 

   
ca mesclador m Equipament i serveis industrials
es mezclador m
en mixer n

 

   
ca mètode de contacte m Processos i operacions unitàries
es método de contacto m
en contact process n

 

   
ca microfiltració f Processos i operacions unitàries
es microfiltración f
en microfiltration n

 

   
ca micronització f Processos i operacions unitàries
es micronización f
en micronization n

 

   
ca minimització f Processos i operacions unitàries
ca reducció f
es minimización f
es reducción f
en minimization n
en reduction n

 

   
ca mirall de radiació m Equipament i serveis industrials
es espejo de radiación m
en radiation mirror n

 

   
ca model de flux m Processos i operacions unitàries
es modelo de flujo m
en flow model n

 

   
ca molí m Equipament i serveis industrials
es molino m
en mill n

 

   
ca molí col·loïdal m Equipament i serveis industrials
es molino coloidal m
en colloid mill n

 

   
ca molí de barres m Equipament i serveis industrials
es molino de barras m
en rod mill n

 

   
ca molí de boles m Equipament i serveis industrials
es molino de bolas m
en ball mill n

 

   
ca molí de martells m Equipament i serveis industrials
es molino de martillos m
en hammer mill n

 

   
ca mòlta f Processos i operacions unitàries
es molienda f
es molturación f
en grinding n
en milling n

 

   
ca mufla f Equipament i serveis industrials
ca forn de mufla f
es mufla f
es horno de mufla f
en muffle n
en muffle furnace n

 

   
ca nanofiltració f Processos i operacions unitàries
es nanofiltración f
en nanofiltration n

 

   
ca nitrificació f Processos i operacions unitàries
es nitrificación f
en nitrification n

 

   
ca nombre adimensional m Processos i operacions unitàries
es número adimensional m
en dimensionless number n

 

   
ca nucleació f Processos i operacions unitàries
es nucleación f
en nucleation n

 

   
ca oli tèrmic m Equipament i serveis industrials
es aceite térmico m
en thermal oil n

 

   
ca operació bàsica f Processos i operacions unitàries
ca operació unitària f
es operación básica f
es operación unitaria f
en unit operation n

 

   
ca osmosi f Processos i operacions unitàries
es ósmosis f
en osmosis n

 

   
ca osmosi inversa f Processos i operacions unitàries
es ósmosis inversa f
en revers osmosis n

 

   
ca oxidació f Processos i operacions unitàries
es oxidación f
en oxidation n

 

   
ca percolació f Processos i operacions unitàries
es percolación f
en percolation n

 

   
ca permeat m Processos i operacions unitàries
es permeado m
en permeate n

 

   
ca pertorbació f Processos i operacions unitàries
es perturbación f
en disturbance n

 

   
ca pervaporació f Processos i operacions unitàries
es pervaporación f
en pervaporation n

 

   
ca pes específic m Processos i operacions unitàries
es peso específico m
en specific gravity n

 

   
ca piròlisi f Processos i operacions unitàries
es pirólisis f
en pyrolysis n

 

   
ca panell solar m Equipament i serveis industrials
ca placa solar f
es panel solar m
es placa solar f
en solar panel n

 

   
ca planta de producció f Equipament i serveis industrials
es planta de producción f
en production plant n

 

   
ca planta incineradora f Equipament i serveis industrials
ca incineradora f
es planta incineradora f
es incineradora f
en incineration plant n

 

   
ca planta química f Equipament i serveis industrials
es planta química f
en chemical plant n

 

   
ca plàstic de Bingham m Processos i operacions unitàries
es plástico de Bingham m
en Bingham plastic n

 

   
ca plat d’alimentació m Processos i operacions unitàries
es plato de alimentación m
en feeding tray n

 

   
ca plat de vàlvules m Equipament i serveis industrials
es plato de válvulas m
en valve plate n

 

   
ca plat perforat m Equipament i serveis industrials
es plato perforado m
en perforated plate n

 

   
ca policondensació f Processos i operacions unitàries
es policondensación f
en polycondensation n

 

   
ca polimerització f Processos i operacions unitàries
es polimerización f
en polymerisation n

 

   
ca polimerització en massa f Processos i operacions unitàries
es polimerización en masa f
en bulk polymerisation n

 

   
ca pressió f Processos i operacions unitàries
es presión f
en pressure n

 

   
ca pressió de vapor f Processos i operacions unitàries
es presión de vapor f
en vapor pressure n

 

   
ca pressió osmòtica f Processos i operacions unitàries
es presión osmótica f
en osmotic pressure n

 

   
ca procés continu m Processos i operacions unitàries
es proceso continuo m
en continuous process n

 

   
ca procés discontinu m Processos i operacions unitàries
es proceso discontinuo m
en batch process n

 

   
ca procés per via humida m Processos i operacions unitàries
es proceso de vía húmeda m
en wet process n

 

   
ca procés m Processos i operacions unitàries
ca procés químic m
es proceso m
es proceso químico m
en process n
en chemical process n

 

   
ca producte m Processos i operacions unitàries
es producto m
en product n

 

   
ca punt crític m Processos i operacions unitàries
es punto crítico m
en critical point n

 

   
ca punt de bombolleig m Processos i operacions unitàries
es punto de burbujeo m
en bubble point n

 

   
ca punt de rosada m Processos i operacions unitàries
es punto de rocío m
en dew point n

 

   
ca punt triple m Processos i operacions unitàries
es punto triple m
en triple point n

 

   
ca purga f Processos i operacions unitàries
es purga f
en purge n

 

   
ca radiació f Processos i operacions unitàries
es radiación f
en radiation n

 

   
ca raó de reflux f Processos i operacions unitàries
es razón de reflujo f
es relación de reflujo f
en reflux ratio n

 

   
ca reacció f Processos i operacions unitàries
es reacción f
en reaction n

 

   
ca reacció de canvi f Processos i operacions unitàries
es reacción de cambio f
en shift reaction n

 

   
ca reacció principal f Processos i operacions unitàries
es reacción principal f
en main reaction n

 

   
ca reacció secundària f Processos i operacions unitàries
es reacción secundaria f
en side reaction n

 

   
ca reactant m Processos i operacions unitàries
es reactante m
en reactant n

 

   
ca reactant limitant m Processos i operacions unitàries
es reactante limitante m
en limiting reactant n

 

   
ca reactiu m Processos i operacions unitàries
es reactivo m
en reagent n
en chemical n

 

   
ca reactor m Equipament i serveis industrials
es reactor m
en reactor n

 

   
ca reactor catalític m Equipament i serveis industrials
es reactor catalítico m
en catalytic reactor n

 

   
ca reactor de goteig m Equipament i serveis industrials
es reactor de goteo m
en trickle bed reactor n

 

   
ca reactor catalític de llit fix m Equipament i serveis industrials
es reactor catalítico de lecho fijo m
en catalytic fixed bed reactor n

 

   
ca reactor catalític de llit fluïditzat m Equipament i serveis industrials
es reactor catalítico de lecho fluidizado m
en catalytic fluidized bed reactor n

 

   
ca reactor de pel·lícula descendent m Equipament i serveis industrials
es reactor de película descendente m
en falling film reactor n

 

   
ca reactor de tanc agitat m Equipament i serveis industrials
es reactor de tanque agitado m
en stirred tank reactor n

 

   
ca reactor discontinu m Equipament i serveis industrials
es reactor discontinuo m
en batch reactor n

 

   
ca reactor electroquímic m Equipament i serveis industrials
es reactor electroquímico m
en electrochemical reactor n

 

   
ca reactor fotoquímic m Equipament i serveis industrials
es reactor fotoquímico m
en photochemical reactor n

 

   
ca reactor multifàsic m Equipament i serveis industrials
es reactor multifásico m
en multiphase reactor n

 

   
ca reactor químic m Equipament i serveis industrials
es reactor químico m
en chemical reactor m

 

   
ca reactor tubular m Equipament i serveis industrials
es reactor tubular m
en tubular reactor n

 

   
ca reciclatge m Processos i operacions unitàries
es reciclaje m
en recycling n

 

   
ca recirculació f Processos i operacions unitàries
es recirculación f
en feedback n

 

   
ca recristal·lització f Processos i operacions unitàries
es recristalización f
en recrystallization n

 

   
ca rectificació f Processos i operacions unitàries
ca destil·lació a reflux f
ca destil·lació amb reflux f
es rectificación f
es destilación a reflujo f
es destilación con reflujo f
en rectification n
en reflux distillation n

 

   
ca recuperació f Processos i operacions unitàries
es recuperación f
en recovery n

 

   
ca reducció f Processos i operacions unitàries
es reducción f
en reduction n

 

   
ca refinació f Processos i operacions unitàries
ca refinatge m
es refinado m
es refino m
en refining n
Nota: Operació de refinar.  

 

   
ca refinat m Processos i operacions unitàries
es refinado m
en refined product n
en distillate n
Nota: Producte de la refinació.  

 

   
ca reflectància f Processos i operacions unitàries
es reflectancia f
en reflectance n

 

   
ca reflexió f Processos i operacions unitàries
es reflexión f
en reflection n

 

   
ca reflux m Processos i operacions unitàries
es reflujo m
en reflux n

 

   
ca reformació f Processos i operacions unitàries
es reformado m
es reformación f
en reforming n
Nota: Procés.  

 

   
ca reformat m Processos i operacions unitàries
es reformado m
en reformate n
Nota: Producte de la reformació.  

 

   
ca refractari m Equipament i serveis industrials
es refractario m
en refractory n

 

   
ca refredament m Processos i operacions unitàries
es enfriamiento m
en cooling n

 

   
ca refrigeració f Processos i operacions unitàries
es refrigeración f
en cooling n
en chilling n

 

   
ca relació de compressió f Processos i operacions unitàries
es relación de compresión f
en compression ratio n

 

   
ca rendiment m Processos i operacions unitàries
es rendimiento m
en yield n

 

   
ca rentador de gasos m Equipament i serveis industrials
es lavador de gases m
en air washer n
en scrubber n

 

   
ca rentatge m Processos i operacions unitàries
es lavado m
en washing n
en scrubbing n

 

   
ca reologia f Processos i operacions unitàries
es reología f
en rheology n

 

   
ca reopèxia f Processos i operacions unitàries
es reopexia f
en rheopexy n

 

   
ca resina bescanviadora f Processos i operacions unitàries
ca resina de bescanvi iònic f
es resina intercambiadora f
es resina de intercambio iónico f
en ion-exchange resin n

 

   
ca retromescla f Processos i operacions unitàries
es retromezcla f
en back mixing n

 

   
ca reutilització f Processos i operacions unitàries
es reutilización f
en reuse n

 

   
ca rotàmetre m Equipament i serveis industrials
es rotámetro m
en rotameter n

 

   
ca sala de control f Equipament i serveis industrials
es sala de control f
en control room n

 

   
ca salmorra f Processos i operacions unitàries
es salmuera f
en brine n

 

   
ca saponificació f Processos i operacions unitàries
es saponificación f
en saponification n

 

   
ca saturació f Processos i operacions unitàries
es saturación f
en saturation n

 

   
ca saturador m Equipament i serveis industrials
es saturador m
en saturator n

 

   
ca sedimentació f Processos i operacions unitàries
es sedimentación f
en sedimentation n

 

   
ca sedimentació inversa f Processos i operacions unitàries
es sedimentación inversa f
en creaming n

 

   
ca sedimentador m Equipament i serveis industrials
es sedimentador m
en sedimentator n

 

   
ca selectivitat f Processos i operacions unitàries
es selectividad f
en selectivity n

 

   
ca sella Berl f Equipament i serveis industrials
es silla Berl f
en Berl saddle n

 

   
ca separació f Processos i operacions unitàries
es separación f
en separation n

 

   
ca separació pneumàtica f Processos i operacions unitàries
es separación neumática f
en pneumatic separation n

 

   
ca separador m Equipament i serveis industrials
es separador m
en separator n

 

   
ca separador de gotes m Equipament i serveis industrials
es separador de gotas m
en mist separator n

 

   
ca separador hidràulic m Equipament i serveis industrials
es separador hidráulico m
en hydraulic separator n

 

   
ca separador horitzontal m Equipament i serveis industrials
es separador horizontal m
en horizontal separator n

 

   
ca separador magnètic m Equipament i serveis industrials
es separador magnético m
en magnetic separator n

 

   
ca separador òptic m Equipament i serveis industrials
es separador óptico m
en optical separator n

 

   
ca sobreeixidor m Equipament i serveis industrials
es rebosadero m
en overflow n
en spillway n

 

   
ca serpentí m Equipament i serveis industrials
es serpentín m
en coil n

 

   
ca sinterització f Processos i operacions unitàries
es sinterización f
en sintering n

 

   
ca síntesi f Processos i operacions unitàries
es síntesis f
en synthesis n

 

   
ca sitja f Equipament i serveis industrials
es silo m
en silo n

 

   
ca sobresaturació f Processos i operacions unitàries
es sobresaturación f
en supersaturation n

 

   
ca solidificació f Processos i operacions unitàries
es solidificación f
en solidification n

 

   
ca solut m Processos i operacions unitàries
es soluto m
en solute n

 

   
ca sonda de temperatura f Equipament i serveis industrials
ca sonda termomètrica f
es sonda de temperatura f
es sonda termométrica f
en thermometric probe n

 

   
ca sorció f Processos i operacions unitàries
es sorción f
en sorption n

 

   
ca sublimació f Processos i operacions unitàries
es sublimación f
en sublimation n

 

   
ca subproducte m Processos i operacions unitàries
es subproducto m
en by-product n

 

   
ca substància f Processos i operacions unitàries
es sustancia f
en substance n

 

   
ca superfície específica f Processos i operacions unitàries
es superficie específica f
en specific surface n

 

   
ca taller de manteniment m Equipament i serveis industrials
es taller de mantenimiento m
en maintenance workshop n

 

   
ca tamís m Equipament i serveis industrials
ca sedàs m
es tamiz m
en sieve n

 

   
ca tamís molecular m Processos i operacions unitàries
es tamiz molecular m
en molecular sieve n

 

   
ca tamisatge m Processos i operacions unitàries
es tamizado m
en sieving n

 

   
ca tanc agitat m Processos i operacions unitàries
es tanque agitado m
en stirred tank n

 

   
ca tapa (d’un reactor) f Equipament i serveis industrials
es tapa f
en cap n

 

   
ca temperatura f Processos i operacions unitàries
es temperatura f
en temperature n

 

   
ca temperatura humida f Processos i operacions unitàries
es temperatura húmeda f
en wet temperature n
en wet-bulb temperature n

 

   
ca temperatura seca f Processos i operacions unitàries
es temperatura seca f
en dry temperature n
en dry-bulb temperature n

 

   
ca temps de residència m Processos i operacions unitàries
es tiempo de residencia m
en residence time n

 

   
ca termosifó m Equipament i serveis industrials
es termosifón m
en thermosyphon n

 

   
ca tixotropia f Processos i operacions unitàries
es tixotropía f
en thixotropy n

 

   
ca torre de refrigeració f Equipament i serveis industrials
es torre de refrigeración f
en cooling tower n

 

   
ca torre de tiratge forçat f Equipament i serveis industrials
es torre de tiro forzado f
en forced draft tower n

 

   
ca torre de tiratge induït f Equipament i serveis industrials
es torre de tiro inducido f
en induced draft tower n

 

   
ca torre de tiratge natural f Equipament i serveis industrials
es torre de tiro natural f
en natural draft tower n

 

   
ca tractament d’efluents gasosos m Equipament i serveis industrials
es tratamiento de efluentes gaseosos m
en treatment of gaseous effluents n

 

   
ca transferència de matèria f Processos i operacions unitàries
es transferencia de materia f
en mass transfer n

 

   
ca transmissió de calor f Processos i operacions unitàries
es transmisión de calor f
en heat transfer n

 

   
ca transmitància f Processos i operacions unitàries
es transmitancia f
en transmittance n

 

   
ca transport de quantitat de moviment m Processos i operacions unitàries
es transporte de cantidad de movimiento m
en momentum transfer n

 

   
ca transport pneumàtic m Processos i operacions unitàries
es transporte neumático m
en pneumatic conveying n

 

   
ca transportador pneumàtic m Equipament i serveis industrials
es transportador neumático m
en pneumatic conveyor n

 

   
ca tremp m Processos i operacions unitàries
es temple m
en quenching n

 

   
ca tremuja f Equipament i serveis industrials
es tolva f
en hopper n

 

   
ca triatge m Processos i operacions unitàries
es selección f
en screening n

 

   
ca trituració f Processos i operacions unitàries
es trituración f
en crushing n

 

   
ca trituradora f Equipament i serveis industrials
es triturador m
en grinder n

 

   
ca trituradora de barres f Equipament i serveis industrials
es triturador de barras m
en bar grinder n

 

   
ca trituradora rotativa f Equipament i serveis industrials
es trituradora rotativa f
en rotative grinder n
en rotary grinder n

 

   
ca tub baromètric m Equipament i serveis industrials
es tubo barométrico m
en barometric leg n

 

   
ca turbina f Equipament i serveis industrials
es turbina f
en turbine n

 

   
ca ultrafiltració f Processos i operacions unitàries
es ultrafiltración f
en ultrafiltration n

 

   
ca valorització f Processos i operacions unitàries
es valorización f
en valorization n

 

   
ca vàlvula f Equipament i serveis industrials
es válvula f
en valve n

 

   
ca vàlvula d’assentament f Equipament i serveis industrials
es válvula de asiento f
en globe valve n

 

   
ca vàlvula de bola f Equipament i serveis industrials
es válvula de bola f
en ball valve n

 

   
ca vàlvula de comporta f Equipament i serveis industrials
es válvula de compuerta f
en gate valve n

 

   
ca vàlvula de control f Equipament i serveis industrials
es válvula de control f
en control valve n

 

   
ca vàlvula de papallona f Equipament i serveis industrials
es válvula de mariposa f
en butterfly valve n

 

   
ca vàlvula antiretorn f Equipament i serveis industrials
ca vàlvula de retenció f
es válvula antirretorno f
es válvula de retención f
en check valve n
en non-return valve n

 

   
ca electrovàlvula f Equipament i serveis industrials
ca vàlvula electromagnètica f
es electroválvula f
es válvula electromagnética f
en solenoid valve n
en electromagnetic valve n

 

   
ca vàlvula motoritzada f Equipament i serveis industrials
es válvula motorizada f
en motorised valve n

 

   
ca vàlvula pneumàtica f Equipament i serveis industrials
es válvula neumática f
en pneumatic valve n

 

   
ca vaporització f Processos i operacions unitàries
es vaporización f
en vaporization n

 

   
ca vaporitzador m Equipament i serveis industrials
es vaporizador m
en vaporizer n

 

   
ca velocitat de reacció f Processos i operacions unitàries
es velocidad de reacción f
en reaction rate n

 

   
ca velocitat terminal f Processos i operacions unitàries
ca velocitat límit f
es velocidad terminal f
es velocidad límite f
en terminal velocity n

 

   
ca ventilador m Equipament i serveis industrials
es ventilador m
en fan n

 

   
ca viscoelàstic -a adj Processos i operacions unitàries
es viscoelástico -ca adj
en viscoelastic adj

 

   
ca viscositat f Processos i operacions unitàries
es viscosidad f
en viscosity n

 

   
ca xarxa antiincendis f Equipament i serveis industrials
es red antiincendios f
en fire network n

 

   
ca zona d’enriquiment f Processos i operacions unitàries
es zona de enriquecimiento f
en enriching section n

 

   
ca zona d’esgotament f Processos i operacions unitàries
es zona de agotamiento f
en stripping section n