Disseny de documents

El servei de disseny de documents s’ofereix sobretot per a textos amb una estructura molt fixada, a fi de garantir-ne la qualitat visual i funcional d’acord amb el programa d’imatge corporativa de la Universitat.

A l’efecte que la comunitat universitària pugui produir de manera autònoma documents funcionals i normalitzats, s’han recollit diversos models i exemples de documents habituals al llibre d’estil, tant en català com en anglès. Sempre que és possible, es treballen transversalment amb altres unitats implicades i es té com a referència la Imatge Corporativa i Màrqueting, que és la responsable del Manual de normes gràfiques.