Traducció de documents acadèmics

Les traduccions de títols, certificats acadèmics i altres documents emesos per la Universitat de Barcelona tenen caràcter oficial (no caràcter legal) i sempre han d’acompanyar el document original.

Traduccions al castellà

Documents Títols (homologats, propis i d’extensió universitària)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Plans d’estudis
Plans docents
Procediment Us heu d’adreçar a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre, que gestionarà l’encàrrec directament amb els Serveis Lingüístics.
Tarifa Servei gratuït

Traduccions a l’anglès

Documents Títols (homologats, propis i d’extensió universitària)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Procediment Us heu d’adreçar a la secretaria d’estudiants i docència del vostre centre, que gestionarà l’encàrrec directament amb els Serveis Lingüístics.
Tarifa Servei gratuït
Documents Plans d’estudis
Plans docents
Procediment Heu d’emplenar aquest formulari i omplir almenys tots els camps obligatoris. Heu d’adjuntar els documents que calgui traduir. Si voleu un pressupost, ho podeu indicar al mateix formulari.
Tarifa* 0,1076 €/paraula (+ 21 % d’IVA, si escau)
Tarifa mínima de 30 €
* Les feines no es comencen fins que no s’ha pagat l’encàrrec.

Traduccions a l’alemany, francès o italià

Documents Títols (homologats, propis i d’extensió universitària)
Certificats acadèmics personals
Certificats substitutoris del títol
Certificats de matrícula oficials
Certificats d’idiomes
Certificats d’apitud pedagògica
Altra mena de certificats
Plans d’estudis
Plans docents
Procediment Heu d’emplenar aquest formulari i omplir almenys tots els camps obligatoris. Heu d’adjuntar els documents que calgui traduir. Si voleu un pressupost, ho podeu indicar al mateix formulari.
Tarifa* 0,104 €/paraula (+ 21 % d’IVA, si escau)
Tarifa mínima de 30 €
* Les feines no es comencen fins que no s’ha pagat l’encàrrec.