Tarifes

Gratuïtat

  • El servei de correcció de català i de traducció del castellà al català és gratuït per als textos administratius i de gestió universitària de caràcter institucional (cartes, oficis, convenis, actes, informes, convocatòries, memòries, plans docents, etc.).
  • També és gratuïta la correcció de català o d’anglès dels textos relacionats directament amb la docència (dossiers d’exercicis, apunts pràctics i teòrics, exàmens, qüestionaris d’avaluació, etc.) mitjançant les convocatòries anuals de correcció de materials docents.
  • Igualment, és gratuïta la traducció del castellà al català dels documents relacionats amb la docència, fins a un màxim de cinquanta pàgines. Si els treballs tenen una extensió superior, a la resta de la traducció se li aplica la tarifa corresponent.
  • Són gratuïtes també algunes traduccions institucionals cap al castellà o l’anglès. En aquest sentit, podeu demanar informació per correu.
  • Per poder dur a terme les feines amb el ritme adequat, és important planificar-les degudament i acordar els terminis. Si aquests no us convenen, només es poden modificar si es cobren les feines.
  • Finalment, per acord del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, el Comissionat per al Multilingüisme i la Gerència, el Consell Social va aprovar el dia 24 de juliol de 2013 una modificació de les condicions d’aplicació de la gratuïtat, segons la qual les unitats que generen ingressos no es poden beneficiar d’aquest concepte i se’ls apliquen les tarifes internes (bonificades, si escau).

Tarifes 2020 (preu per paraula)

 

  Tarifes internes
bonificades
Tarifes internes
(+ 21 % d’IVA)
Tarifes externes
(+ 21 % d’IVA)
Correcció de català o castellà 0,0152 0,0192 0,0232
Correcció d’anglès 0,0323 0,0414 0,0495
Traducció castellà < > català 0,0626 0,0808 0,0980
Traducció altres llengües > català o castellà 0,0838 0,1101 0,1313
Traducció català o castellà > altres llengües 0,1040 0,1364 0,1768
Traducció automatitzada castellà < > català 0,0333 0,0434 0,0525
Acompanyament per a les presentacions en anglès 50 €/hora 60 €/hora 72 €/hora
Tutories per a la millora dels textos escrits en anglès 50 €/hora 60 €/hora 72 €/hora

Observacions

Tingueu en compte que per al castellà, a causa de la falta de recursos, només s’atenen determinats textos institucionals i, entre d’altres, no es corregeixen ni tradueixen articles de recerca; fullets informatius sobre estudis, actes, etc., editats per departaments o facultats; informació web editada per departaments o facultats; plans docents que no formin part de peticions d’un alumne amb efectes administratius, ni presentacions acadèmiques. Per a aquests i altres usos, consulteu Estudis Hispànics.

Les altres llengües de traducció són l’anglès, el francès, l’alemany o l’italià. Els encàrrecs puntuals d’altres combinacions lingüístiques s’han de consultar.

La traducció automatitzada inclou la postedició del text.

Les feines de dificultat especial tenen un recàrrec de fins al 20 %, que es comunicarà abans de començar la feina.

Una pàgina estàndard té 300 paraules.

Les feines urgents tenen un recàrrec del 50 %.

L’import mínim per servei és de 30 €.

A partir d’un pressupost de 1.000 €, els usuaris externs han d’avançar el 30 % de l’import total en encarregar la feina.

Per acceptar un servei nou, cal haver liquidat els anteriors.

Cal que apliqueu l’IVA quan tingueu un NIF propi, diferent del de la UB.