El català en un clic

Tens 5 minuts per aprendre català? Català en un clic és una col·lecció d'autoaprenentatge de català en temps de confinament. Les càpsules lingüístiques pretenen oferir "lliçons breus" acompanyades de recursos per continuar aprenenent la llengua. 

1. Els accents diacrítics

Càpsula Nivells: B2, C1 i C2

2. Paraules en temps de confinament

Càpsula

Nivells: B2, C1 i C2

3. L'ús del passat

Càpsula

Nivells: A2 i B1

4. Pronunciació

Càpsula

Nivells:tots els nivells