Crèdits acadèmics dels cursos de llengua catalana del 2017-2018

Reconeixement per part de la Universitat de Barcelona, 2016-2017.

Crèdits dels cursos de llengua catalana
Cursos de llengua catalana Hores de classe presencial Crèdits de lliure elecció UB European Credit Transfer System
Bàsic 1 30 h 3 CLE UB* 3 ECTS
Bàsic 1 en línia 30 h 3 CLE UB* 3 ECTS
Bàsic 2 (A2) 40 h 4 CLE UB* 4 ECTS
Bàsic 2 en línia (A2) 40 h 4 CLE UB* 4 ECTS
Elemental (B1) 40 h 4 CLE UB* 4 ECTS
Intermedi (B2) 40 h 4 CLE UB* 4 ECTS
Suficiència (C1) 80 h 8 CLE UB* 8 ECTS
Superior (C2) 80 h 8 CLE UB 8 ECTS
Redacció de textos 15 h 1 CLE UB 1 ECTS

* Els crèdits de lliure elecció i ECTS dels cursos Bàsic 1 i 2; Elemental; Intermedi i Suficiència es reconeixen només als estudiants escolaritzats fora de Catalunya.