Crèdits acadèmics dels cursos de llengua catalana del 2019-2020

Reconeixement per part de la Universitat de Barcelona, 2016-2017.

Crèdits dels cursos de llengua catalana
Cursos de llengua catalana Hores de classe presencial Crèdits de lliure elecció UB European Credit Transfer System
Bàsic 1 30 h 3 CLE UB* 3 ECTS
Bàsic 1 en línia 30 h 3 CLE UB* 3 ECTS
Bàsic 2 (A2) 40 h 4 CLE UB* 4 ECTS
Bàsic 2 en línia (A2) 40 h 4 CLE UB* 4 ECTS
Elemental (B1) 60 h 6 CLE UB* 6 ECTS
Intermedi (B2) 60 h 6 CLE UB* 6 ECTS
Suficiència (C1) 80 h 8 CLE UB* 8 ECTS
Superior (C2) 80 h 8 CLE UB 8 ECTS
Redacció de textos 15 h 1 CLE UB 1 ECTS

Per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.

 

* Els crèdits de lliure elecció i ECTS dels cursos Bàsic 1 i 2; Elemental; Intermedi i Suficiència es reconeixen només als estudiants escolaritzats fora de Catalunya.