Juny-setembre de 2018

Condicions, inscripcions i preus dels cursos de llengua catalana d’estiu de 2018

Any Pompeu Fabra

 

 

Proves d’accés

L’alumne que es vulgui inscriure en un curs determinat i no tingui cap comprovant d’haver superat els nivells anteriors haurà de fer una prova d’accés. El preu d’inscripció a les proves d’accés dels nivells de Suficiència i Superior és de 6 € (no retornables). Les proves d’accés es faran durant tot el període de matriculació presencial.

Documentació necessària

  • El DNI o el passaport.
  • Els estudiants de la UB han de portar algun document que demostri que són estudiants de la UB o que han estat acceptats en aquesta Universitat el curs 2018-2019.
  • Els estudiants d’intercanvi han de portar el carnet d’ERASMUS o el del conveni pel qual estudien a la UB.
  • Els membres de l’associació Alumni UB han de portar el carnet de soci per obtenir el descompte que els correspon.
  • Les persones que es vulguin inscriure als cursos de llengua general i ja tinguin altres cursos aprovats, als Serveis Lingüístics o en altres institucions, han de portar el diploma o certificat que ho acrediti.

Sistemes d’inscripció

Curs Inscripció en línia Inscripció presencial
Bàsic (80 hores) 19/3/2018-11/6/2018 22/5/2018-18/6/2018
Bàsic 1 (40 hores) 19/3/2018-11/6/2018 22/5/2018-18/6/2018
Bàsic 2 (40 hores) 19/3/2018-11/6/2018 22/5/2018-18/6/2018
Elemental (40 + 20 hores) 19/3/2018-11/6/2018 22/5/2018-18/6/2018
Intermedi (40 + 20 hores) 19/3/2018-11/6/2018 22/5/2018-18/6/2018
Suficiència (80 hores) No es pot fer 22/5/2018-18/6/2018
Suficiència 1 (40 hores) 19/3/2018-11/6/2018 22/5/2018-18/6/2018
Superior (80 hores) No es pot fer 22/5/2018-18/6/2018

Preus dels cursos

Curs Preu públic extern Preu estudiants UB
Bàsic (80 hores) 420 € 160 €
Bàsic 1 (40 hores) 210 € 80 €
Bàsic 2 (40 hores) 210 € 80 €
Elemental (40 + 20 hores) 252 € 180 €
Intermedi (40 + 20 hores) 252 € 180 €
Suficiència (80 hores) 420 € 300 €
Suficiència 1 (40 hores) 210 € 150 €
Superior (80 hores) 480 € 300 €

Les persones que disposin del carnet d’Alumni UB tindran un 10 % de descompte.

Material didàctic

En el moment de fer la inscripció es comunicarà a cada alumne el llibre de text o el dossier que haurà de comprar per seguir el curs.

Dates dels exàmens per als estudiants que vulguin un certificat oficial de la Universitat de Barcelona

Curs Data
Bàsic (A2) 20 de juliol
Elemental (B1) 20 de juliol
Intermedi (B2) 20 de juliol
Suficiència (C1) 29 de setembre
Superior (C2) 23 de juliol (curs intensiu)
29 de setembre (curs extensiu)

Crèdits acadèmics per als estudiants universitaris

Curs Crèdits - ECTS
Bàsic (80 hores) 8
Bàsic 1 (40 hores) 4
Bàsic 2 (40 hores) 4
Elemental (40 + 20 hores) 4
Intermedi (40 + 20 hores) 4
Suficiència (80 hores) 8
Suficiència 1 (40 hores) 4
Superior (80 hores) 8

Condicions

Els crèdits dels cursos d’estiu de 2018 estan pendents de reconeixement per part de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona i de la Xarxa Vives d’Universitats. En el moment que s’obri la inscripció dels cursos se’n confirmarà el reconeixement.

Si algun curs no arriba al nombre mínim de places pot ser suprimit.

Si el nombre de places d’un curs es completa abans d’acabar-se el termini d’inscripció, es tanca la matrícula d’aquest curs.

Els diners de la matrícula no es retornen en cap cas, encara que l’alumne abandoni el curs.

Les persones que disposin del carnet d’Alumni UB de l’any 2018 tindran un 10 % de descompte sobre els preus de matrícula.

Per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit com a mínim a un 80 % de les hores de classe, i a més haver superat les proves establertes. Els certificats es poden passar a buscar per l’Administració dels Serveis Lingüístics tres setmanes després de la publicació dels resultats.

  • Mira fotos dels cursos de català de la UB