Juny-setembre de 2019

Cursos de llengua catalana d’estiu de 2019

Brossa Curs Intermedi (B2) PLACES EXHAURIDES!

 

Curs de 60 hores de classe presencial i 20 hores de treball en línia que comença el 25 de juny i acaba el 29 de juliol de 2019. L'horari és de 17 a 20 h, de dilluns a dijous, en aules de l'edifici de Sants de la Universitat de Barcelona.

 

Calendari PLACES EXHAURIDES!
Del 25 de juny al 29 de juliol Classes de dilluns a dijous, de 17 a 20 h
30 de juliol Examen a les 16.30 h

L'estudiant adquireix seguretat, és capaç d'intervenir activament en converses, presentar continguts i defensar punts de vista sense grans limitacions. Aconsegueix produir textos escrits mitjanament formals, amb un bon ús del lèxic i una bona correcció gramatical.

 

El preu del curs és de 351 € per al públic en general i de 259 € per als estudiants de la UB o estudiants que han estat acceptats per fer algun ensenyament o programa d'intercanvi a la UB el 2019-2020.

 

En acabar el curs, les persones que hi estiguin interessades poden presentar-se a un examen per obtenir el certificat de nivell intermedi de català de la Universitat de Barcelona, equivalent al certificat de la Generalitat de Catalunya i que es correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència. L'examen es farà el dijous 30 de juliol a les16.30 h. A més, els estudiants que participen en el curs i l'aproven poden obtenir 6 crèdits acadèmics.

 

  • Mira fotos dels cursos de català de la UB