Juny-setembre de 2019

Cursos de llengua catalana d’estiu de 2019

Brossa

 

Suficiència (C1) PLACES EXHAURIDES!

Curs de 80 hores que comença el 26 de juny i acaba el 19 de setembre de 2019. Les classes es fan en dos períodes: del 26 de juny al 31 de juliol, i del 2 al 19 de setembre. Hi ha vacances, per tant, entre l’1 d’agost i l'1 de setembre. L’horari és de 17.30 a 20 h, de dilluns a dijous, en aules de l’edifici de Sants de la Universitat de Barcelona. La inscripció al nivell de Suficiència s'ha de fer presencialment a la Secretaria dels cursos (Melcior de Palau, 140).

 

Calendari PLACES EXHAURIDES!
Del 26 de juny al 31 de juliol De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h
De l’1 d’agost l'1 de setembre Vacances
Del 2 al 19 de setembre De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h (11 de setembre: festiu)
Dissabte 28 de setembre Examen escrit a les 9 h

 

L’estudiant adquireix un ús flexible i eficaç de la llengua, tant en l’àmbit personal com en l’acadèmic o professional. Es practica especialment la producció de textos escrits amb la intenció de millorar-ne tots els aspectes: adequació, estructura, cohesió i correcció gramatical.

 

El preu del curs és de 426 € per al públic en general i de 304 € per als estudiants de la UB o estudiants que han estat acceptats per fer algun ensenyament o programa d’intercanvi a la UB el 2019-2020.

 

En acabar el curs, les persones que hi estiguin interessades poden presentar-se a un examen per obtenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Universitat de Barcelona, equivalent al certificat de la Generalitat de Catalunya i que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència. L’examen escrit es farà el dissabte 28 de setembre a les 9 h del matí. A més, els estudiants que participen en el curs i l’aproven poden obtenir 8 crèdits acadèmics.

__________________________

  • Mira fotos dels cursos de català de la UB