Juny-setembre de 2019

Cursos de llengua catalana d’estiu de 2019

Brossa

Superior (C2) PLACES EXHAURIDES!

Cursos de 80 hores de classe presencial que es fan en aules de l'edifici de Sants de la Universitat de Barcelona.

Hi ha dues modalitats:

1. Intensius: del 26 de juny al 23 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h.

2. Extensius: del 26 de juny al 19 de setembre, classes de dilluns a dijous, en horari de tarda. En aquest cas, les classes es fan en dos períodes: del 26 de juny al 31 de juliol, i del 2 al 19 de setembre. Hi ha vacances, per tant, entre l'1 d'agost i el 2 de setembre.

La inscripció al nivell Superior s'ha de fer presencialment a la Secretaria dels cursos (Melcior de Palau, 140).

 

Intensiu - 80 hores PLACES EXHAURIDES!

Del 26 de juny al 23 de juliol De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
25 i 26 de juliol Examen escrit i oral

Extensiu - 80 hores PLACES EXHAURIDES!

Del 26 de juny al 31 de juliol De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h
De l'1 d'agost a l' 1 de setembre Vacances
Del 2 al 19 de setembre De dilluns a dijous, de 17.30 a 20 h (11 de setembre: festiu)
Dissabte 28 de setembre Examen escrit a les 9 h

 

L'objectiu del curs és aconseguir un nivell avançat en llengua parlada i escrita, cosa que inclou una bona producció de textos, el domini d'un repertori ampli de lèxic i el desplegament de tota mena de recursos per utilitzar la llengua, d'una manera adequada i del tot correcta, en situacions col·loquials i formals.

 

El preu del curs és de 486 € per al públic en general i de 304 € per als estudiants de la UB o estudiants que han estat acceptats per fer algun ensenyament o programa d'intercanvi a la UB el 2019-2020.

 

El certificat de nivell superior de català que la Universitat de Barcelona entrega als estudiants que superen el curs és equivalent al certificat de la Generalitat de Catalunya i es correspon amb el nivell C2 del Marc europeu comú de referència. A més, els estudiants que participen en el curs i l'aproven poden obtenir 8 crèdits acadèmics.

 

 

  • Mira fotos dels cursos de català de la UB