Preus dels cursos de llengua catalana

* Preu per a estudiants UB (estudiants de mobilitat) en concepte de gestió i drets d’examen. Subvencionat pel Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística.
Curs Modalitat Hores Nivell MECR Alumnat de la UB Usuari extern
Bàsic 1 Presencial 30 h A1 25 €* 176 €
Bàsic 1 A distància 20 + 10 h A1 25 €* 176 €
Bàsic 2 Presencial 40 h A2 140 € 240 €
Elemental Presencial 60 + 20 h B1 279 € 377 €
Intermedi Híbrida 80 h B2 268 € 361 €
Suficiència Híbrida 80 h C1 325 € 464 €
Superior Híbrida 80 h C2 325 € 515 €
Llenguatge jurídic català Presencial 20 + 40 h   194 € 271 €

Les persones que disposin del carnet d’Alumni UB tindran un 10 % de descompte sobre els preus de la matrícula.

L’import de la matrícula només es retorna en cas de cancel·lació del curs per part dels Serveis Lingüístics.