Logo Universitat de Barcelona Serveis Lingüístics imatge de maquetació
    Enrere SL UB imatge de maquetació
Les llengües a la UB
imatge de maquetació imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Preguntes més freqüents

  1. En quina llengua s’imparteixen les classes dels estudis de 1r i 2n cicle i dels màsters universitaris a la Universitat de Barcelona?
  2. En quina llengua s’imparteixen les classes dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona?
  3. En quina llengua s’han de redactar els exàmens a la Universitat de Barcelona?
  4. Hi ha alguna relació entre la llengua de les classes i l’horari en què s’imparteixen?
  5. Com puc aprendre català?
  6. Com puc aprendre català des de fora de Catalunya?

Respostes

Imatge de diagramació 1. En quina llengua s’imparteixen les classes dels estudis de 1r i 2n cicle i dels màsters universitaris a la Universitat de Barcelona? Pregunteu més sobre aquest temaImatge de diagramacióÍndex de preguntes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
D’acord amb els Estatuts de la Universitat de Barcelona i amb la Llei de política lingüística del Parlament de Catalunya, el català és l’eina normal d’expressió en els usos institucionals i administratius i en l’activitat docent de la Universitat. La Llei també preveu que l’alumnat i el professorat tinguin el dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Això vol dir, concretament, que el professorat pot utilitzar en la docència el català o el castellà, i la seva elecció ha de ser respectada. La llengua en què s’imparteix cada assignatura és una informació pública que sol aparèixer en les guies docents.

Per tant, en la docència de la Universitat de Barcelona, un tant per cent variable de les classes s’imparteixen en català o en castellà, i això depèn només de la llengua que el professorat vol utilitzar en la docència. Així doncs, el percentatge de classes en una llengua o en l’altra és diferent a cada facultat o escola.

Independentment de quina sigui l’opció del professorat, heu de saber que entendre un professor que utilitza el català a l’aula no és gaire difícil, sobretot per a un estudiant que parli castellà, ja que el català i el castellà són llengües de la mateixa família (llengües romàniques) i, per tant, tenen moltes semblances. A més, el llenguatge científic que s’utilitza en la docència conté, bàsicament, terminologia d’una àrea específica de coneixement, que és molt més fàcil d’entendre, per exemple, que el vocabulari que s’utilitza en una conversa de carrer.

D’altra banda, a les classes que s’imparteixen en català no es demana mai a l’alumnat d’intercanvi l’ús actiu d’aquesta llengua. Per tant, en les intervencions orals a classe, en els apunts, en els treballs, en els exàmens, etc., l’alumnat pot utilitzar, sempre que ho desitgi i amb una normalitat absoluta, el castellà, ja que tot el professorat de la UB coneix aquesta llengua. Resumint, doncs, cada any arriben a la UB més de 2.000 estudiants d’intercanvi i, generalment, els que assisteixen a classes que s’imparteixen en català no tenen cap problema per seguir els cursos satisfactòriament.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 2. En quina llengua s’imparteixen les classes dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona? Pregunteu més sobre aquest temaImatge de diagramacióÍndex de preguntes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
D’acord amb els Estatuts de la Universitat de Barcelona i amb la Llei de política lingüística del Parlament de Catalunya, el català és l’eina normal d’expressió en els usos institucionals i administratius i en l’activitat docent de la Universitat. La Llei també preveu que l’alumnat i el professorat tinguin el dret d’expressar-se, oralment o per escrit, en la llengua oficial que prefereixin. Això vol dir, concretament, que el professorat pot utilitzar el català o el castellà en la docència, i la seva elecció s’ha de respectar.

Per tant, en la docència de la Universitat de Barcelona, un percentatge variable de les classes s’imparteixen en català o en castellà, i això depèn només de la llengua que el professorat vulgui utilitzar en la docència. Així doncs, el percentatge de classes en una llengua o en l’altra és diferent en cada programa de doctorat.

En els programes de doctorat, que es caracteritzen per un nombre d’alumnes més reduït i perquè el percentatge d’alumnat estranger matriculat és més gran, quan les classes s’imparteixen en català:
  • Molts professors segueixen utilitzant el català a l’aula habitualment i pot ser que, voluntàriament, facin algun tipus de reforç específic (tutoria) adreçat als estudiants d’intercanvi per solucionar les dificultats inicials d’alguns d’aquests alumnes amb la finalitat que entenguin completament el català.
  • Tenint en compte que quan els estudiants d’intercanvi arriben a Barcelona el seu coneixement de català sol ser inferior al de castellà, ja que normalment hi ha menys possibilitats d’aprendre català que castellà des de fora de Catalunya, pot ser que alguns d’aquests professors que normalment donen les classes en català, puntualment i excepcionalment (ja que no tenen l’obligació de fer-ho), imparteixin les classes en castellà o en una altra llengua, com ara l’anglès, fins que hagi millorat la capacitat de comprendre el català per part del seu alumnat.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 3. En quina llengua s’han de redactar els exàmens a la Universitat de Barcelona? Pregunteu més sobre aquest temaImatge de diagramacióÍndex de preguntes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Els exàmens, els treballs, els apunts, etc. es poden redactar en qualsevol de les dues llengües oficials de la Universitat de Barcelona (català i castellà), independentment de la llengua que utilitzi el professorat en donar les classes. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 4. Hi ha alguna relació entre la llengua de les classes i l’horari en què s’imparteixen? Pregunteu més sobre aquest temaImatge de diagramacióÍndex de preguntes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
La llengua de cada grup no depèn de l’horari en què s’imparteix la classe, ja que la llengua de la docència depèn exclusivament de l’elecció de cada professor. Per tant, no hi ha cap relació entre la llengua amb què s’imparteixen les classes i l’oferta de grups en diferents franges horàries. Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 5. Com puc aprendre català? Pregunteu més sobre aquest temaImatge de diagramacióÍndex de preguntes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
La UB, mitjançant els Serveis Lingüístics, us ofereix l'oportunitat de seguir cursos de català. A més dels cursos, també us ofereix la possibilitat d'utilitzar els centres d'autoaprenentatge de català, on podreu trobar tot tipus de recursos per aprendre aquesta llengua.

En cas que us interessi aprendre la llengua de forma més personalitzada, podeu participar en un programa d'intercanvi de conversa amb estudiants catalanoparlants. Per a més informació sobre altres possibilitats d'aprendre català consulteu el programa d'acollida lingüística.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació 6. Com puc aprendre català des de fora de Catalunya? Pregunteu més sobre aquest temaImatge de diagramacióÍndex de preguntes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Aprendre català per Internet

Des de la vostra residència habitual teniu diferents possibilitats d’aprendre català: d’una banda, podeu utilitzar els recursos de què disposeu a Internet; i de l’altra, podeu assistir als cursos de català que s’imparteixin a la vostra ciutat o al vostre país.

Al web dels Serveis Lingüístics de la UB podeu trobar una llista dels recursos d’autoaprenentatge de català que podeu obtenir a través de la xarxa.

Dels recursos d’autoaprenentatge de català de què disposeu en aquesta pàgina web, us recomanem d’utilitzar, principalment, la Guia de conversa universitària. En aquesta guia podeu trobar el vocabulari bàsic i les frases més habituals en les situacions comunicatives típiques que es produeixen en viatjar a un altre país, però, a més, també hi podeu trobar les situacions corrents amb què es pot trobar un estudiant d’intercanvi quan ha de fer una estada en una universitat que no és la seva. Aquesta guia incorpora fitxers de veu per tal que pugueu escoltar com es pronuncien les frases i les paraules que contenen.

Uns altres materials molt interessants per aprendre el vocabulari bàsic són les següents publicacions de la col·lecció Viure a Catalunya: Comencem a parlar, Vocabulari en imatges, Vocabulari en làmines, Diccionari visual i Vivim junts.

Un altre recurs que us pot ser molt útil és Speakcat (Intercat), que és un curs de català per a la supervivència. És de nivell inicial i està pensat per als estudiants d’intercanvi i perquè es pugui seguir en línia. Uns altres recursos d’aprenentatge que us poden ser molt útils són Parla.cat, Romanica Intercom i FontdelCat. Els dos últims recursos permeten accedir a la comprensió del català oral i escrit a partir de la intercomprensió entre diferents llengües romàniques.

Al web de la Generalitat de Catalunya podeu trobar diverses possibilitats d’aprendre català. També teniu diferents opcions d’aprendre català com, per exemple, descarregar programes informàtics des d’«Autoformació en llengua catalana» o d’aconseguir referències bibliogràfiques si consulteu la «Bibliografia per aprendre català».

Per comprar llibres a distància podeu entrar a les pàgines web següents:
Cursos de català

Al web de la Universitat de Barcelona podreu trobar informació sobre cursos de català impartits fora de Catalunya. Són, sobretot, lectorats d’universitats.

Una altra manera d’accedir a aquesta informació és des del lloc web de l’Institut Ramon Llull.
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 06.06.2014
imatge de maquetació