CILAJ

La Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic (CILAJ) aplega els tècnics dels serveis lingüístics universitaris i els serveix de plataforma d’intercanvi d’experiències i inquietuds en matèria de llenguatge administratiu i jurídic.

La dissolució de la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA) va fer desaparèixer el marc en què inicialment s’havia integrat la CILAJ, però l’absència de la CALA, justament, reforça la conveniència que la CILAJ tingui continuïtat i un funcionament àgil que respongui a les expectatives de reflexió i de fòrum permanent entre els tècnics lingüístics de les universitats catalanes.

La I Jornada sobre Llenguatge Jurídic i Administratiu Universitari, que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el 24 de novembre de 2000, va representar l’inici de la CILAJ, i aquest web, un intent de materialitzar aquesta plataforma d’intercomunicació entre els especialistes de llenguatge jurídic i administratiu dels serveis lingüístics universitaris.

UB

© 2005 Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic
Universitat de Barcelona, Serveis Lingüístics
www.ub.edu/cilaj | Actualitzat: