Crèdits

Aquesta publicació ha rebut un ajut específic del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya

Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització expressa dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà.

Aquest material forma part del projecte Interc@t, projecte impulsat a iniciativa dels organismes següents:
Comissionat per a Universitats i Recerca, Serveis Lingüístics (UB), Gabinet de Llengua Catalana (UAB), Servei de Llengües i Terminologia (UPC), Gabinet Lingüístic (UPF), Servei de Llengües Modernes (UdG), Serveis Lingüístics i Terminologia (UdL), Servei Lingüístic (URV), Unitat de Llengua (UOC), Universitat Ramon Llull (URL).

El web de Guies de Conversa Universitària ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat dels seus continguts a tots els ciutadans independentment de les limitacions pròpies de l'individu (discapacitat motriu o sensorial) o de les que se'n deriven del context d'ús (tecnològiques o ambientals). Aquest espai web ha estat creat basant-se en les pautes d'accessibilitat als continguts proporcionats per la WAI organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium) per informar, investigar i fomentar el treball a l'accessibilitat web.

Aquest web està dissenyat i desenvolupat amb programari lliure i és hostatjat en servidors que funcionen amb sistema operatiu GNU Linux.

Cap dels Serveis Lingüístics:

Conxa Planas.

Àrea de formació lingüística:

Joan Ramon Berengueras i Jaume Palau.

Elaboració:

Rosa Bonafont.

Traduccions:

Aharon Klaus (עברית), Suo Zhen (中文), Kentaro Honzawa Hirao (日本語), Dimitrios Vlachopoulos (Ελληνικά), Nana Maglakelidze (ქართული), Xavier Ballestín Navarro (العربية), Xavier Gutiérrez (Aranés), Peter Gerbrecht (Deutsch), Sílvia Alemany (English), Núria Castells (Español), Josep del Río i Iraia Yetano (Euskara), Núria Moreu (Français), Camilo Fernández (Galego), Francesco Ardolino i Ursula Bedogni (Italiano), Ann Duez (Nederlands), Anna Smolinska (Polski), Rubiane Maria Torres de Souza i Susana Melo (Português), Maria Kharshiladze (Pyccko), Joan Fontana i Virgil Ani (Român), Amanda Monjonell Mansten (Swedish), Carles Castellanos, Ikram Chilah i Mohand Tilmatine (Tamazight).

Locucions:

Idan Sadan (עברית), Jün Chin (中文), Kentaro Honzawa Hirao (日本語), Dimitrios Vlachopoulos (Ελληνικά), Locutor georgià (ქართული), Hesham El Sadr (العربية), Carme Estrada (Aranés), Isabel Roig (Català), Peter Gerbrecht (Deutsch), Thelma Davies i Vicky de Vial (English), Eva Gomàriz (Español), Josep del Río (Euskara), Núria Moreu (Français), Camilo Fernández (Galego), Francesco Ardolino (Italiano), Ann Duez i Helena Francina (Nederlands), Anna Smolinska (Polski), Joana Fraga (Português), Maria Kharshiladze (Pyccko), Amanda Monjonell Mansten (Swedish).

Desenvolupament web:

Ample24 SCCL / Disseny: sendaque

Enregistrament d'àudio: