Els determinants

L'article definit

Singular
Plural
Davant de consonant
Davant de vocal o h
Masculí
el
l'
els
Femení
la
 
l'
("la" davant de i, u, hi, hu, àtones)
les