Els indefinits

Davant de substantiu


 

algun, alguna, alguns, algunes
cada
cada un, cada una
cadascun, cadascuna
tot, tota, tots, totes
altre, altra, altres
tal, tals
qualsevol, qualssevol
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
cert, certa, certs, certes
Pronoms


 

Per a les persones
algú
ningú
cadascú
tothom
Per a les coses
alguna cosa
res
tot