Els interrogatius

Davant de substantiu
quin, quina, quins, quines  
Pronoms


 

Per a les persones
qui
Per a les coses
què