Correspondència entre grafia i so

Vocals

Exemple Posició
So
pa síl·laba tònica
[a]
demà síl·laba tònica 
[a]
dona síl·laba àtona
vocal neutra
     
home síl·laba àtona
vocal neutra
tren síl·laba tònica
e oberta
telèfon síl·laba tònica
e oberta
meu síl·laba tònica
e tancada
més síl·laba tònica
e tancada
     
mil  
[i]
noia entre vocals
[j]
     
nou síl·laba tònica
o oberta
arròs síl·laba tònica
o oberta
dos síl·laba tònica
o tancada
camió síl·laba tònica
o tancada
penso síl·laba àtona
[u]
     
ungla  
[u]
cauen entre vocals
[w]