halo fosc  m
es halo oscuro m
en dark halo n
Halo de matèria fosca que, segons les teories actuals de formació de galàxies, aglutina a l’interior matèria bariònica, la qual, un cop refredada, es concentra al nucli per formar objectes lluminosos, com ara galàxies o cúmuls de galàxies.
halo galàctic  m
es halo galáctico m
en galactic halo n
Regió aproximadament esfèrica que envolta les galàxies i on resideixen principalment els cúmuls globulars. No s’ha de confondre amb l’halo fosc.
heliocentrisme  m
sin. model heliocèntric m
es heliocentrismo m, modelo heliocéntrico m
en heliocentric model n, heliocentrism n
Model cosmològic que situa el Sol al centre de l’Univers, amb la Terra girant al seu voltant. A Occident, el model heliocèntric va aparèixer amb la revolució copernicana. Vegeu també geocentrisme.
heliopausa  f
es heliopausa f
en heliopause n
Punt en què el vent solar s’uneix al medi interestel·lar. Marca el límit del sistema solar, que se situa a unes 100 ua del Sol.
heliosfera  f
es heliosfera f
en heliosphere n
Bombolla de l’espai influïda pel vent solar i que té per límit exterior l’heliopausa, on el vent solar es frena per la pressió exercida per les partícules del medi interestel·lar.
heliosismologia  f
es heliosismología f
en helioseismology n
Estudi de les condicions internes del Sol mitjançant l’anàlisi de les ones acústiques que travessen repetidament l’interior solar.
hidrogen metàl·lic  m
es hidrógeno metálico m
en metallic hydrogen n
Hidrogen comprimit fins a una densitat tan alta que els electrons queden deslligats dels nuclis (protons) i l’hidrogen passa a conduir l’electricitat com si es tractés d’un metall líquid. És un exemple de matèria degenerada.
hidrogen pesant  m
Vegeu un terme que hi ha més amunt. deuteri
hidrosfera  f
es hidrosfera m
en hydrosphere n
Capa d’aigua que envolta el globus terraqüi i que en cobreix, aproximadament, el 70 % de la superfície. Comprèn l’aigua dels oceans, dels mars, dels llacs i dels rius. Per damunt d’aquest estrat d’aigua sobresurt la litosfera.
hipernova  f
es hipernova f
en hipernova n
Forma molt energètica de supernova que pot alliberar fins a cent vegades més energia en forma de raigs γ, principalment. Es creu que les hipernoves són el resultat s’un col·lapse quasi instantani i asimètric de la regió interna d’una estrella molt massiva (de diverses desenes de masses solars). S’han recollit evidències que mostren l’associació de les hipernoves amb les explosions de raigs γ.
hipòtesi de Gaia  f
sin. teoria de Gaia f
es hipótesis de Gaia f, teoría de Gaia f
en Gaia hypothesis n, Gaia theory n
Hipòtesi que sosté que la Terra hauria de ser considerada com un organisme viu, en què els elements que la componen interactuen per gestar i mantenir les condicions de vida adients en el nostre planeta. Rep el nom de la deessa grega de la Terra, Gaia, i va ser formulada per primer cop l’any 1969 pel biòleg James Lovelock.
hipòtesi planetesimal  f
es hipótesis planetesimal f
en planetesimal hypothesis n
Hipòtesi que proposa que els planetes terrestres van créixer per la col·lisió o l’acreció de petites partícules del disc protoplanetari.
homogeneïtat  f
es homogeneidad f
en homogeneity n
Condició per la qual les propietats i l’estructura d’un objecte o de l’espai són iguals en qualsevol punt. El principi cosmològic postula que l’Univers és homogeni a gran escala.
horitzó d’esdeveniments  m
es horizonte de sucesos m
en event horizon n
Superfície esfèrica imaginària que envolta un forat negre. Separa els punts de l’espai que poden emetre senyals que un observador pot, en principi, arribar a captar en algun instant futur, dels punts que no compleixen aquesta condició. El radi d’aquesta superfície s’anomena radi de Schwarzschild.
horitzó de partícules  m
es horizonte de partículas m
en particle horizon n
Superfície esfèrica imaginària, amb centre en un observador, que engloba tots els punts de l’espai des dels quals aquest observador podria haver rebut un senyal lluminós emès entre el Big Bang i el temps present, és a dir, tots els punts amb què un observador està connectat causalment.