QCD  f
Vegeu un terme que hi ha més amunt. cromodinàmica quàntica
QSO  m
Vegeu un terme que hi ha més avall. quàsar
quantitat de moviment  f
sin. moment lineal m
sbl p
es cantidad de movimiento f, momento lineal m
en linear momentum n, momentum n
Quantitat vectorial que resulta de multiplicar la massa d’un mòbil per la seva velocitat.
quantitat de moviment angular  f
Vegeu un terme que hi ha més amunt. moment angular
quàntum  m
es cuanto m
en quantum n
Unitat indivisible en què pot ser absorbida o emesa l’energia electromagnètica.
quark  m
es quark m
en quark n
Partícula elemental amb càrrega elèctrica fraccional (+2/3 o –1/3), indivisible i sensible a la força nuclear forta. Hi ha sis tipus de quarks, designats per la inicial del seu nom anglès: u (up: dalt), d (down: baix), c (charmed: encantat), s (strange: estrany), b (bottom: fons, o beauty: bellesa) i t (top: cim, o truth: veritat). Cadascun dels sis tipus de quarks pot presentar-se en tres colors o càrregues de color diferents (vermell, verd i blau). Les partícules atòmiques com ara el protó i el neutró es formen per la unió de tres quarks.
quart lunar  m
es cuarto lunar m
en quarter moon n
Fase de la Lluna en què mostra mig disc il·luminat. Pot tractar-se d’un quart creixent, si precedeix la lluna plena, o d’un quart minvant, si precedeix la lluna nova.
quàsar  m
sigla QSO m
es cuásar m, QSO m, quásar m
en QSO n, QSR n, quasar n
Radiofont intensa d’aspecte quasi estel·lar que és en realitat una galàxia activa formada en les primeres etapes de l’Univers i situada a una distància enorme de nosaltres, raó per la qual el seu espectre està fortament desplaçat cap al vermell. Els quàsars es troben entre els objectes intrínsecament més lluminosos de l’Univers. La sigla QSO prové de l’anglès quasi-stellar object.